СКЛЮЧЕН Е ДОГОВОР ЗА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги е сключен на 03.09.2018 г.  между ОБЩИНА ЛОВЕЧ и Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)  „ЕКОСОРТ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЛОВЕЧ“.

Целта е определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“.

Изпълнител по договора е обединение, в което влизат:

1. „Екобулсорт“ ЕАД – гр. София,

2. „Иммо        инвест интернационал“ ЕООД – гр. Кюстендил

3. „Сорт         комерс“ ЕООД – с. Хаджидимитрово и

4. „Център     за рециклиране“ ЕООД – гр. София.

Предмет на договора е, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, дейностите по експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“. В дейностите влизат приемане на отпадъци по кодове, извършва проверка на документацията, придружаваща отпадъците; извършва измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци и други.

Срокът на договора е за не повече от 36 месеца, считано от датата на сключването.

Източник: lovech.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 204 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *