Ротационният принцип ще разреши кризата с избора на председател на Общински съвет-Ловеч

Що е то председател на общински съвет и каква е неговата дейност? Председателят на общинския съвет изпълнява функциите, предвидени в чл. 25 от ЗМСМА. В изпълнение на функциите си, председателят на общинския съвет:

1.организира изготвянето на дневния ред на заседанията на съвета;

2.разпределя внесените проекти за нормативни актове, предложения за решения на общинския съвет и други материали между комисиите, съобразно тяхната компетентност ;

3.осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени с този правилник;

4.определя местата на общинските съветници и другите присъстващи лица в заседателната зала;

5.следи за присъствието на съветниците на заседанията на съвета и на комисиите и взема съответните мерки;

6.подпомага съветниците в тяхната дейност;

7.удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет и текста на приетите актове;

8.координира взаимоотношенията между общинския съвет и общинската администрация;

9.обявява пред населението решенията на общинския съвет по установения ред;

10.осъществява връзките на общинския съвет с политическите партии, неправителствените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

11.представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

12.организира международната дейност на общинския съвет;

13.следи за спазването на този правилник;

14.организира прием на граждани по населените места, по график заявен от общинските съветници;

15. изпълнява и други функции, възложени му с този правилник.

Изброените функции не са политически, не са обвързани с изпълнението на предизборни обещания или програми за управление, а са само организационни, които осигуряват нормалната работа на общински съвет.

Резултатът от проведените избори за общински съветници на 27,10.2019 г. показва, че в състава на съвета няма политическа партия, която да има необходимото мнозинство за приемане на решения, а още по-малко – за избор на председател. Доказателство за това твърдение е и проведеното Първо заседание на общински съвет, и неуспелият избор на председател.

От предложените 4 достойни кандидатури нито една не събра необходимите 17 гласа. И заседанието за избора бе отложено за три дни по-късно. Слуховете за задкулисни договорки, за купуване на гласове за една или друга кандидатура едва ли са истина, но у всеки остава усещането за непочтен предстоящ избор.

За да бъдат изключени всякакви съмнения за договорки и непочтен избор на председател може да се приложи принципа на ротация. Председателство на Съвета на ЕС се избира по единодушно одобрена система, базирана на равноправна ротация(разбира се, че има и много други примери на ротация на председателството). Няма законова пречка при избора на председател на общински съвет да се приложи принципа на ротация.

В нашия случай четирите партии, номинирали кандидат за председател, могат на ротационен принцип да изберат за срок от 3 месеца всеки един от кандидатите.  Така за една година всяка партия ще има председател за 3 месеца и се създава едно мнозинство от 26 съветника, което може успешно да работи за благоденствието на жителите на общината.

Няма как да не подчертая дебело, че принципът на ротация не е нов за Общински съвет Ловеч. През изминалия мандат избраните 4 заместник председатели на ротационен принцип подпомагаха председателя при водене на заседанията.

Днес общинските съветници имат възможността да изберат ротационния принцип на

председателство на общински съвет или да не изненадат никой и да се договорят кой да е председател, а резултатът – трудно работещо, непредвидимо  плаващо мнозинство….

Автор: Данчо Заверджиев, медиатор и общински съветник /2015-2019/, lovechmedia.com

 

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 203 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *