Приемът на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в Ловеч започва

Близо два часа продължи информационната среща на 12 септември вечерта с граждани в препълнената зала на Общинския съвет в Ловеч. Срещата бе по повод обявения прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради бяха представени от инж. Веселина Нановска, началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“. На срещата присъстваха и  други експерти от общинската администрация.

Обяснени и обсъдени бяха критериите за подбор и допустимост на сградите, кои дейности са допустими за финансиране, реда и начина за учредяване и регистриране на сдружения на собствениците, съгласно ЗУЕС, как се сключват договорите за финансиране и изпълнение на проектите.

Въпросите на гражданите  включваха допустимост на сградите, преразпределяне на идеалните части, индивидуални казуси относно съсобственост и предоставяне на съгласие за достъп до самостоятелните обекти, както и възможности за ремонт на покрив и подпокривно пространство.

На срещата бяха обсъдени критерии за подбор на многофамилните жилищни сгради, част от които са: година на построяване; брой самостоятелни обекти с жилищно предназначение, постигане на общ архитектурен облик на сградите и др.

Документи за регистрация на СС и ЗИФП ще се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 31.10.2018 година в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 344 и 346.

За повече информация:

тел. 068/688 217 – инж. Веселина Нановска

тел. 068/688 276 – Марияна Йочева

тел. 068/688 201 – Десислава Йорданова и Нора Петкова

Всички критерии и условия виж в официалния сайт на Община Ловеч.

http://www.lovech.bg/bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 282 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *