Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 17.06 – 21.06.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17-21 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период,   Времетраене,    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Ловеч

Община Троян

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Балабанско:   Зона Вилите  Вила, Мах.Магунска  Къща-Петър,Вила,Къща-Лалю, Мах.Факирска  Вила,1, Местн.Габърска  , Район Центъра  Къща-Тодор,Къща-Дарина,Къща-Стефчо,Къща-Минко,Къща-Радка,84,Къща-Марин,25,Къща-Тина,2,Къща-Боряна,Къща-Илия,Къща-Весела,9,Къща-Пенко,Къща-Михаил,Къща-Христо,88,Къща-Мария,Къща-Боян,Къща -Тота,40,Къща-Васил,Къща-Гергана,Къща-Петър,5,1,153 Къща-Веселин,Къща-Нешо,92,Къща-Дочо,Къща-Недялко,Къща-Мита,166 Вила,Къща-Атанас,21,Къща-Бонка,Къща-Гина,Къща-Иван,Къща-Митко,Къща-Добромир,Къща-Надка,Къща-Мариета,Къща-Милко,Къща-Спас,Къща-Тота,Къща-Ненка,Къща-Станка,Къща-Тихомир,Къща-Стефан,11,Работилница,Къща-Генади,Къща-Иванка,Къща-Нено,Къща-Найден,Вила,Къща-Георги,Къща-Илиян,Къща-Нанко,Къща-Хросто,Къща-Маргарита,Къща-Цонка,95 Вила,Къща-Димчо

На 17.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Голяма Желязна:   15703.44.5  , Мах.Чолдарско  2,36,32,Вила,38,25,29,23,7,1,76,11,28,42,5,27,26,13,33,34,40,74,17,4,3,37,41,9,12,10,18,83,31,15,30,35,21,16,6,8,104,39,77,14, Тринайсет Века България  137

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Голяма Желязна:   Мах.Чолдарско  Вила,28,40,25,33

На 17.06.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./   На 18.06.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./   На 21.06.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./ – Дебнево:   Буковец  1,13,5,9,6,10,8,3,4,11,2, Калето  8, Липака  8,6,1,4, Петко Колев  24,40,53,57,16,18,34,26,46,55,12,36,47,51,49,32,14,22,30,6,10,38,43,28,20,8, Христо Ботев  23,4,21,3,5,13,10,7,12,15,19,6,9,27,8,25,17,11,1,2

На 17.06.2019 Г. /13:15 – 15:30 Ч./ – Орешак, Общ. Троян:   11-Та  25,28,10,21,8,30,20,17,22,19,4,14,32,24,6,7,26,2,9, 12-Та  11,22,14,24,26,15,18, 13-Та  3,1, 9-Та  20,9,3,14,24,6,12,16,26,22,11,28,30,17, Авксентий Дацин  24,15,23,13,19,2,18,12, Димитър Никифоров  12,10,8,25,21,20,17,9,7, Иван Донев  5,1,18, Прохлада  13, Стара Планина  128,120,115,121,130,95,100,127,106,131,101,105,97,109,93,114,108,129,111,112,123,117,126,132,113,98,116,104,110,124,88,102,133,107, Хемус  76,72,68б,74,68,68в

На 18.06.2019 Г. /09:45 – 12:00 Ч./ – Орешак, Общ. Троян:   9-Та  10, Комсомолска  6,46,41,48,2,43,20,42,50,37,12,40,47,5,22,8,26,4,23,34,32,45,1,14,19,52,30,16,9,18,38,24,39,25,49,28,29,21,36,10,3, Стара Планина  88,44

На 17.06.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч./ – Орешак, Общ. Троян:   9-Та  6, Васил Попстефанов  2,3,4,12,10,17,16,15,11,1,7, Даскал Петър Атанасов  6,2, Иван Лалев  5,22,36,26,50,9,44,24,32,11,30,4,23,29,31,46,58,25,62,28,13,54,56,38,60,6,7,12,42,1,34,3, Кичура  3,41, Стара Планина  241,230,224,218,240,243,73,214,245,208,244,210,249,251,220,216,242,204,239,232,238,206,212,255,236,222,253,225,234,226, Червено Знаме  26,1,24,16,14,4,2,22,28,18,3,30

На 17.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Орешак, Общ. Троян:   Атанас Хасъмски  3,1, Вилна Зона  Вила, Мах.Баба Стана  Вила, Мах.Радоевското  2 Вила, Първа  4,5,1,7,3, Трета  2,30 Вила, Четвърта  8,   Вила

На 21.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Старо Село, Общ. Троян:   Калник  4,18,8,6,1,10,15,138,12,16, Мест.Стопански Двор  Ферма, Ралчевска  10,73,46,113,38,115,45,107,48,32,26,7,23,16,69,13,30,19,42,53,103,4,25,49,55,109,89,5,14,34,40,33,64,66,56,21,81,17,60,35,80,71,36,24,12,27,57,70,22,2,110,8,31,102,1,97,50,61,51,44,68,28,99,82,11,37,29,87,15, Централна  151,161,145,112,116,146,114,124,35,148,147,163,165,126,149,142,140,106,134,153,120,132,157,108,118,122,155,128

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ – Старо Село, Общ. Троян:   Местн.Трапът  1, Централна  16,9.,17,5,13,14,12,3,20,11,1,8,7,116,15,10,6, Шарбан  4,10,5,62,8,3

На 19.06.2019 Г. /12:30 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   73198.511.88.1  , Акад.Ангел Балевски  17, Кв.Ливадето  Разпределителна Шахта,Къща Драгомир,Касета,Помпена Станция Баба Руса,7, Ливадето  , Мах.Дудевска  Кучкарник, Мах.Сеновоза  4,Венцислав-Къща,16,Йордан-Къща,20 Стойко-Къща,9,39,7,10,12,Марин-Къща,19,14 Данчо-Каща,13,Пенко-Къща,15,18,11,22,2,1, Общ.Червянска Лъка  2

На 21.06.2019 Г. /10:00 – 12:30 Ч.; 13:00 – 15:30 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Васил Левски  67,128,123,121,53,117,127,59,115,111,59,109,125,114,112,61,113,55,63,122,120,75,106,118,116,107,126,57,110,65,124,77-103, Любен Каравелов  59,57,53,55,52,54, Охрид  1, Пенчо Х.Найденов  4,5,8,10,6,7, Тома Хитров  19,14,21,12,23,8,9,5,6,10,11,15,3,17,7,16, Христо Ботев  109,107

На 18.06.2019 Г. /12:30 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Ген.Карцов  79,96,90,77,94,88,75,92, Димитър Гимиджийски  22,35,37,24,33,29,31, Дъскотина  14,12,3,10,6,5,9,2,7, Кокиче  12, Криволак  3,45,41,33,35,34,27,Павилион,44,28,40,31,38,21,4,1,20,22,19,39,26,7,24,18,2,37,9,23,10,29,8,43,6,30,25,32,42,36,5, Расташка  , Стенето  6,2,4, Христо Ботев  290

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 19.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 20.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 21.06.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Троян, Общ. Троян:   Мах.Дрянска  Къща Виолета,Стоп.Постройка,Къща Петко,Къща Петър,Къща Георги,Къща Пена,27,Къща Иванка,Къща Иван,Къща Мария,Къща Дочо,Къща Марин,Къща Светла,Къща Рада,Къща Йовка,Къща Елена,Къща Анелия,Къща Колю,Къща Кинчо,Къща Цанко,Къща Тонка,Къща Димитрина,Къща Бойко,Къща Дацо,Къща Павел,Къща Васил,Къща Минко,Гараж,Минко,Къща Нели,28,Вила,Къща Иванчо,Къща Цовко, Мах.Райковска  Къща Христина,Къща Мартин,Къща Гечо,Къща Христо,Къща Тотю,31,34,Къща Бойко,Къща Петко,Къща Манол,Къща Татяна,Къща Димитра,Къща Илийчо,Къща Мария,Овчарник,Къща Тодора,Къща Тихомир,Стоп.Постройка,Къща Стефан,27 Къща Франц,Къща Митко,Къща Марийка,Къща Иван,Къща Светослав,Къща Кръстю,19б,Къща Минчо,Къща Стефка,5,Къща Дечко

На 18.06.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Черни Осъм:   Жеравица  , М.Бъзево  Вила,2,2а Вила, М.Жеравица  3,Вила,1,15 Уо-Тп-1,2 Вила, М.Кошутина  Вила, М.Стругът

На 18.06.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Черни Осъм:   М.Жеравица  Къща Цочо,15 Тп,Къща Петко,Вила

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Източник: troyan.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 127 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *