Общински съветник: Председателят на Общински съвет-Ловеч укрива доклад!

С Решение № 883 от 29 ноември 2018 година на Общински съвет /ОбС/, по подписка от 54 граждани за проблеми свързани с поставяне на пътни знаци, бе възложено на кмета Община-Ловеч Корнелия Маринова в срок от 10 дни – от влизане в сила на решението, да разпореди проверка и синхронизиране на поставените пътни знаци и пътната маркировка с План-схемата за комуникационно-транспортната мрежа и Генералния план за организация на движението на град Ловеч. Същото решение влиза в сила един ден след неговото приемане.

На основание Заповед № З-1760 от 04.12.2018г., бе извършена проверка за състоянието на поставените пътни знаци и пътна маркировка. Изготвен е доклад от гл. експерт ЗББД, в който са описани 41 броя участъци от уличната мрежа, в които има несъответствие спрямо приетата от ОбС-Ловеч План-схема за комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на град Ловеч.

Докладът е заведен в деловодството на Общински съвет на 04.01.2019 г., с него обаче не са запознати общинските съветници и към момента. Лично аз разбрах, че е разпоредено премахване на несъответстващите знаци от служители на полицията.

 

 

 

 

 

На 07.02.2019 г. изисках доклада и той ми се даде, след което ме информираха граждани, че знак В27 на бул. „България” в участъка кръстовищата ул. „Панайот Волов”-„инж. Трифон Трифонов” е премахнат на 06.02.2019 г. от работници на общинската фирма „Еко” и от 13:30 ч. до 14:00 труженици пак от същата фирма са го монтирали. В доклада за същия участък и в двете посоки е записано, че знаците В27 несъответстват на план-схемата. (Снимка 5)

В коментариите към „Кой поставя незаконно пътни знаци Ловеч?” на стената „Забелязано в Ловеч” и в сайта „Ловеч медия“ граждани споделят, че са наказани глоба 20 лв. в споменатия участък.

Двадесет лева е такса за два месеца на дете от ясла или детска градина в Ловеч! За някои това са много пари!  Болезнено е! Още повече, когато се вземат незаконно от гражданите, както е и с описания по-горе скандален случай със знак В27.

Това незаконно ощетяване ме подбуди и чрез председателя на Общински съвет Петър Цолов внесох писмено въпроси до началника на сектор „Пътна полиция“ – Ловеч, срокът на писмените отговорите по тях е 18.02.2019 г., тоест, до обсъждането на отчета на сектор „Пътна полиция” в Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението в Общински съвет. Надявам се да получим отговорите, за да вземем членовете на тази комисия отношение и по тези нарушения.

 

 

ЧРЕЗ
Г-Н ПЕТЪР ЦОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ
НАЧАЛНИК НА
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
ОД МВР-ЛОВЕЧ

Уважаеми господин Недялков,

Общински съвет-Ловеч с Решение № 883 от 29 ноември 2018г възложи  на кмета на Община-Ловеч, да разпореди проверка и синхронизиране на поставените пътни знаци и пътна маркировка, с План-схема за комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на град Ловеч. Със своя заповед № З-1760/04.12.2018г. кмета изпълни решението и бе изготвен Доклад относно извършена проверка за съответствие на поставените пътни знаци и пътна маркировка съгласно приетата от Общински съвет-Ловеч, План-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на град Ловеч. В докладната са описани 41 броя несъответствия спрямо приетата от Общински съвет-Ловеч, План-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на град Ловеч от 2013г.

Във връзка с установеното и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, моля да ми предоставите сведение и ми отговорите на следните въпроси:

 1. На основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗДВП, за тези 41-но несъответствия, колко писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до кмет Община-Ловеч издаде сектор ПП при ОД МВР-Ловеч?
 2. Колко броя нарушения служителите на пътна полиция са установила в посочените кръстовища и участъци 41 броя по доклада?
  1. Брой глоби по фиш за 2018г. и 2019г. за периода до изготвяне на писменото сведение;
  2. Брой акт за установяване на административно нарушение за 2018г. и 2019г. за периода до изготвяне на писменото сведение;
  3. Обща сума на наложените наказания за 2018г. и 2019г. за периода до изготвяне на писменото сведение.Информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес и е необходима във връзка с дейността ми на общински съветник, като се цели повишаване на прозрачността и отчетността на общинската администрация, разкриване и предотвратяване на нередности при изпълнение на служебни задължения.Приложение:
  4. Моля за отговор до 18.02.2019г. при обсъждане отчета на сектор Пътна полиция в постоянната комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.
  5. 3. Какви несъответствия са установили служителите от Сектор ПП при изпълнението на служебните им задължения по наличие или не на пътни знаци и табели, пътна маркировка, светофарна сигнализация, съгласно изискванията на нормативните актове?
 • Извадка от сайта на Решение № 883 от 29 ноември 2018г възложи на кмета на Община-Ловеч-1стр.
 • Копие на придружително писмо изпратено личен email.-1 стр.;
 • Копие от доклад изпратен на личен email.-3 стр..11.02.2019г.

С уважение:  /Иван Цанов Иванов-общински съветник/

 

Автор: инж. Иван Иванов,
общински съветник и областен лидер на НФСБ-Ловеч

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 591 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *