Община Троян търси инвеститори за имоти – общинска собственост, които към момента не се експлоатират

На заседанието на Общински съвет-Троян, насрочено за 8 февруари, Община Троян внася за разглеждане Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през 2018 г. Проектът на Програмата е изготвен предвид наличните имоти – общинска собственост, изтичащите договори през 2018 година и проявен интерес към конкретни имоти, като в нея за пръв път са включени в отделен раздел имоти – общинска собственост, за които общината търси инвеститори, като в програмата са посочени и в каква сфера трябва да бъдат инвестициите.

Девет са имотите, които Общината предлага на потенциални инвеститори. Касае се за значими обекти или такива, които се намират на ключови в общината места, а именно: плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с. Шипково, община Троян – за инвестиции в  рекреационни дейности; бивше Основно оздравително училище „Никола Войновски“ в с. Шипково – за инвестиции в  здравни, образователни и социални дейности; бивше училище с. Гумощник – за инвестиции в  здравни, образователни и социални дейности; недовършени блок А, Б и Г на Поликлиника в гр.Троян – за инвестиции в здравни, образователни и социални дейности; къща „Власи Власковски“ – за инвестиции в дейности свързани с култура и изкуство; бивше Начално училище „Отец Паисий“ в  кв. „Кнежки лъг“, гр.Троян – за инвестиции в изграждане на къмпинг за кемпери и каравани; археологически комплекс Состра – за инвестиции в изграждане на обслужваща сграда с възможност за хранене и настаняване (мотел); имоти в бизнес зона „Север”, м. „Сврачи дол”, землище с. Калейца, за реализиране на производствени дейности; имоти в Планински туристически комплекс „Беклемето”, землище с. Балканец и с. Бели Осъм – за инвестиции за реализиране на предвиденото строителство в съответния имот. Програмата е отворен документ, който при заявени инвеститорски намерения може да бъде изменяна и допълвана, с решение на Общински съвет-Троян.

Развитието и използването по предназначение на посочените имоти е предпоставка за по-нататъшно развитие потенциала на троянска община в посочените сфери, за осигуряване на допълнителни работни места, утвърждаване позициите на Троян в икономически план и като туристически център.

Източник: troyan.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 340 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *