Община Тетевен спечели делото във връзка с процедурата по приватизация на общинско предприятие ,,Четпром“

Приключи продължителното съдебно дело във връзка с процедурата по приватизация на общинското предприятие „Четпром“ в Тетевен. Решението на Върховния административен съд от 26 юни 2018 г. е в полза на Община Тетевен и е окончателно.

През 2016 г. делото е заведено от „Дир.БГ Холдинг“ ЕАД срещу Решение №309/14.10.2016г. на ОбС Тетевен , с което определи метод, цена и конкурсни условия за приватизацията на общинско дружество ,,Четпром“ ЕООД.

През 2016г. в Община Тетевен постъпват инвестиционни намерения за закупуване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. По повод на това, с Решение №239/25.07.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 64/16.08.2016г..) на Общински съвет – Тетевен е открита процедура по приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД, гр. Тетевен. С Решението е възложено изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството. С последващо Решение №309/14.10.2016г. (публикувано в ДВ ,бр. 87/04.11.2016г.), Общински съвет – Тетевен определи метод, цена и конкурсни условия за приватизацията на общинско дружество “Четпром” ЕООД. Приетият метод на приватизация на общинско дружество “Четпром” ЕООД е публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 9137( девет хиляди сто тридесет и седем) дяла, представляващи 90.024 % от капитала на дружеството.

Условията за приватизация са определени в полза на местната общност, а именно:

•         Да се запази четкарското производство, което е традиционно за града и с условията на сделката да ангажира купувачът да инвестира в него и да го развива;

•         Да осигури развитие на допълнителна нова производствена дейност, с оглед разкриване на нови работни места и по-ефективно използване на сградния фонд, като реализира инвестиционна програма при минимална стойност 800 000 лв. за период от три години;

•         Да запази съществуващите работни места и разкрие нови 250 за период от три години;

•         В общинския бюджет да влязат свежи пари в период, в който общината е във финансова криза и режим на финансова оздравителна програма.

В хода на приватизационната процедура, един от участниците – ,,Дир.БГ Холдинг“ ЕАД обжалва решението на Общинския съвет пред Административен съд- Ловеч и по конкретно:

•         Конкурсното условие за създаване на нови 250 работни места за три години с мотива, че това е нереалистично и неизпълнимо;

•         Предварителните квалификационни изисквания, поставени към участниците, с които Общинския съвет регламентира минимални гаранции от гл. т. на възможностите на потенциалния купувач да има възможност да изпълни поставените цели на приватизацията.

Административен съд Ловеч със свое решение №104/01.08.2017г. отхвърля жалбата, подадена от страна на „Дир.БГ. Холдинг” ЕАД. ,,Дир.БГ.Холдинг“ ЕАД обжалва решението на Административен съд Ловеч пред ВАС.

ВАС със свое решение №8582/26.06.2018г. потвърждава решението на Административен съд Ловеч № 104/01.08.2017г. Върховният административен съд изцяло приема формулираните от Общинския съвет изисквания спрямо кандидатите за приватизация на дружеството „Четпром“ ЕООД. Според съда заложените условия осигуряват възможност в процедурата да участват стабилни и надеждни инвеститори, тъй като само по този начин биха се осъществили целите не само на прозрачна, но и на икономически ефективна приватизация. Условията, поискани от местния парламент, са обосновани с оглед конкретната продажба и са в съответствие с целите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация. Конкретно за изискващите се нови 250 работни места съдът счита, че това е в интерес на самото приватизирано дружество и на обществото, тъй с реализирането му би се постигнало увеличаване на заетостта на лицата в региона, както и оборота, съответно – печалбата на дружеството. Изискването към участниците да са юридически лица не ограничава правото на жалбоподателя да участва в конкурса, тъй като самият той е юридическо лице. Видно от данните по делото предметът на дейност на приватизираното дружество „Четпром“ ЕООД е в сферата на производството – на четки, стоки и услуги на населението, а основните му приходи са от производствена дейност. Поради това обосновано е изискването към кандидатите да са работещи в сферата на производството през последните три години.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 265 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *