Община Тетевен подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“

На 10 юли 2018г. Община Тетевен подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за финансиране  на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“.

През 2016г. Общината подготви инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“ който включва следните етапи:

Етап I – Изграждането на главен водопровод с приблизителна дължина 5 км. по главната улица на селото, попадащ в очертанията на регулационната линия; захранване на махала „Кракожабене“, мах. „Равна“ до включването към напорен резервоар „Ореша“; захранване на прилежащите второстепенни клонове, както и водопроводни отклонения към имотите по трасето на главния път.

Етап II – Изграждане на водопроводни клонове с приблизителна дължина от 1,5 км.

Етап III – Доизграждане на оставащата водопроводна мрежа;.

Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на водопровод на територията на с. Голям извор, общ. Тетевен“, която обхваща изпълнението на I-ви и II-ри етап. Сключен е договор за изпълнение с избрания изпълнител. Стойността на договора е 1 644 977,99 лева без включен ДДС, като първите 450 000.00 лв. вече са подсигурени от МРРБ.

С реализацията на проекта се цели:

  • Осигуряване водоснабдяването на населението с необходимото количество вода и осигуряване на необходимия напор в мрежата;
  • Ограничаване загубите във вътрешно-разпределителната мрежа;
  • Предвиждане изграждането на нови разпределителни водопроводни клонове;
  • Оптимизиране качеството на питейната вода;
  • Намаляване броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 177 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *