Областният лидер на ОБТ-Ловеч Иван Минков с жалба срещу кандидат-кмет

Постъпила е Жалба с вх. № 142/21.10.2019 г., 15:00 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подадена от Иван Иванов Минков като кандидат за общински съветник от Местна коалиция ОБТ (АБВ). В жалбата областният лидер на ОБТ излага, че в с. Славяни, община Ловеч, лицето Петко Георгиев Петков – кандидат за кмет на с. Славяни и бивш кмет на Кметство с. Славяни има свободен достъп до Кметството,  не е предал ключовете за същото, има достъп до записите на камера инсталирана на входа на Кметството и цялата документация на Кметството, която се съхранява в архива на администрацията. Моли ОИК Ловеч да вземе отношение по случая.

ОИК Ловеч извърши проверка на изложените обстоятелства. С Решение № 86- МИ от 24.09.2019 г. на ОИК Ловеч е регистриран Петко Георгиев Петков, ЕГН ***, като кандидат за кмет на кметство с. Славяни в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Изискана е информация от Кмет на Община Ловеч с писмо с изх. № 33/23.10.2019 г. относно фактите дали Петко Георгиев Петков е в отпуск и дали е определено лице, което да изпълнява функциите, произтичащи от длъжността кмет на кметство с. Славяни за периода от регистрацията на кмета като кандидат до провеждането на изборите.

С Писмо с вх. № 157 от 23.10.2019 г. на Секретар на Община Ловеч е предоставена исканата информация с приложени документи. От същите е видно, че Петко Георгиев Петков е подал Молба от 20.09.2019 г. за ползване на платен годишен отпуск в размер на 25 дни за периода от 24.09.2019 г. до 28.10.2019 г. на основание чл. 161, ал. 1 от ИК.

Въз основа на тази молба е издадена Заповед № 2176/20.09.2019 г. на Венцислав Христов заместник-кмет на Община Ловеч, подписал за Кмет на Община Ловеч съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г., с която е разрешено ползването на платен годишен отпуск считано от 24.09.2019 г. до обявяване на резултатите от изборите на Петко Георгиев Петков на длъжност кмет на кметство Славяни.

Със Заповед № З-1451/20.09.2019 г. е командирована Дарина Иванова Атанасова, на длъжност главен експерт „Административно обслужване и местно самоуправление“ считано от 24.09.2019 г. до 28.10.2019 г. /до обявяване на изборните резултати/, да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и административно обслужване на населението в с. Славяни.

Във връзка с изложеното след извършената проверка ОИК Ловеч, счита, че не са налице доказателства за нарушения на разпоредби на Изборния кодекс относно провеждането на предизборна агитация. Кандидатът е в отпуск съгласно изискването на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Относно останалите твърдения в жалбата за достъп до помещения, документация и др. на кметството на с. Славяни, ОИК Ловеч не е компетентна да се произнесе и следва жалбата да се изпрати по компетентност и произнасяне на Кмет на Община Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Изпраща по компетентност на Кмет на Община Ловеч жалба с вх. № 142/21.10.2019 г. –  15:00 ч., подадена от Иван Иванов Минков – кандидат за общински съветник от местна коалиция ОБТ (АБВ).

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

В същото време стана ясно, че ОИК-Ловеч  Общинска избирателна комисия Ловеч е регистрирала 68 застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от Местна коалиция ОБТ (АБВ), съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 512 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *