НА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА БЯХА ОБСЪДЕНИ ФИНАЛНИТЕ ЕТАПИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПРОЕКТ „ЗАЕДНО“

На поредна партньорска среща бе направен преглед на дейностите по проекта на Община Луковит “ЗАЕДНО“. Той включва всички детски градини на територията на общината с изнесени групи в малките населени места и подготвителни групи в общинските училища. Партньори по проекта са и всички читалища в населените места, където има детски градини.

Екипите за изпълнение и управление на проекта се срещнаха на 07 февруари 2018 г. в конферентната зала на Общината. Срещата откри ръководителят Надя Рабаджиева, която отчете напредъка на проектните дейности. Обсъдено бе ползването на предоставените образователни материали. Съгласуваха се работните графици до края на месец март т.г., когато приключват заниманията с деца, включени в проекта. Планираха се мероприятия, на които децата да демонстрират своите постижения в овладяването на българския език. Те ще се проведат отново през март в детските градини и училищата с подготвителни групи съвместно с читалищата партньори.

В срещата взе участие и заместник-кметът на община Луковит Цветенка Хаджиева. Пред ръководителите на детските градини, училищата и читалищата г-жа Хаджиева представи възможности за осигуряване на устойчивост на проектните дейности чрез кандидатстване с проекти към одобрената многофондова Стратегия за местно развитие на МИГ „Луковит – Роман“, след подписване на договора за финансиране.

Проектът на Община Луковит BG05M2OP001-3.001-0001 „ЗАЕДНО“ се реализира по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В проектните дейности са включени близо 400 деца от всички детски градини и подготвителни групи. Около две трети от децата са от ромската етническа група и други групи и семейства в уязвимо социално положение и се подпомагат в процеса на образователна интеграция и социализация в ранна детска и предучилищна възраст.

Източник: lukovit.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 98 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *