Народният представител Милко Недялков с второ питане към Министъра на МРРБ относно злополучния проект

От месеци старият нов кмет Корнелия Маринова и нейния заместник по Образованието Венцислав Христов упорито избягват да дават конкретни отговори по темата с осезателното и неясно като причина забавяне на изпълнението на проекта за изграждане на спортна зала в ОУ „Димитър Димов“ Ловеч.

Народният представител Милко Недялков вече попита веднъж  Министъра на Регионалното развитие по темата. Следва минимално раздвижване и отново нищо. Със свой нов актуален въпрос, Недялков отново поставя във фокуса на Народното събрание злополучния проект. Министърът е поискал още 7 дни за отговора си. Ето и самото съдържание на питанията и отговорите:

ВЪПРОС от Милко Недялков Недялков – народен представител от 11-ти Ловешки изборен район, ПГ „БСП за България”

На основание член 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и член 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос ОТНОСНО: Проваленото изпълнение на част от проект по оперативна програма „Региони в растеж” в Ловеч УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, На 12 юни 2019 година с мой актуален въпрос Ви сигнализирах за провалена реализация на договор „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство“ на Основно училище „Професор Димитър Димов” в Ловеч на стойност 1 142 228.84 лв. без ДДС. Договорът е част от големия проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“. 

Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Вторият договор по този проект е сключен на 18 май 2018 година между община Ловеч и обединение по ДЗЗД „ДАНИ ТОРКРЕТ” от Смолян и има срок на изпълнение 10 месеца – март тази година. Незнайно по какви причини след моя актуален въпрос, управляващият орган на програмата разреши удължаване на срока до края на тази година.

След известно раздвижване преди местните избори в дворното пространство на Основно училище „Професор Димитър Димов”, строежът отново е почти запустял. Поставената арматура в основите и колоните на бъдещата спортна зала вече е корозирала. Отново срокът няма да бъде спазен. В отговор на предишния мой въпрос Вие заявихте:

„В случай на установена забава в изпълнението на конкретна дейност, последната се разглежда като изменение на сключения договор с изпълнителя и се извършва проверка за законосъобразност на констатираното изменение, като при констатирано нарушение ще бъде наложена финансова корекция.”

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, В тази връзка, отчитайки общественото мнение в Ловеч, съм длъжен да Ви попитам:

Какви плащания са извършени до този момент по въпросния договор?

Средствата по проекта са налице, изпълнителят е избиран от бенифициента Община Ловеч два пъти. Какво налага постоянното удължаване сроковете за изпълнение?

Какви финансови санкции са наложени досега на изпълнителя и какви финансови корекции на бенифициента?

Ще бъдат ли завършени изграждането на спортната зала и рехабилитацията на дворното пространство на ловешкото Основно училище „Професор Димитър Димов” в този програмен период?

Милко Недялков, народен представител

Източник: lovechtoday.eu / Павлин Иванов

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 271 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *