Ловеч привлича инвеститори и се променя бързо

Корнелия Маринова е кмет на Ловеч от 2015 г. Завършила е биология и химия в ПУ „Паисий Хилендарски“. Била е директор на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, депутат в 42-то Народно събрание, председател на Общинския съвет в Ловеч. Общински съветник от ГЕРБ. Член е на Управителния съвет на Сдружението на възрожденските градове и на Управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски“.

– Г-жо Маринова, как се промени общинската политика през последните 4 години, през които управлявате Ловеч?

– Не искам да давам оценка какво се е променило, ще кажа основните принципи, на които се основава планирането в различните сфери през този мандат. Смятаме, че не може да се дава приоритет на една сфера за сметка на всички останали. Правим така, че в разностранните дейности на общината да има последователност, контрол, ефективност и в крайна сметка ползи за нашите съграждани. Стремим се да провеждаме политики, които са последователни и надграждат  това, което е направено. Например в училищата и детските градини бяха прилагани мерки по енергийна  ефективност на сградите, след което нашите усилия бяха насочени към дворовете на училищата, към подобряване на спортната база и съоръжения, подобряване на условията за отдих на децата, нещо, което беше дефицит, и за наша радост, вече не е така.

Друго, с което можем да  характеризираме промените в общинската политика, това е мащабността на дейностите, които Община Ловеч извършва. Постигаме промяна на визията на града, като за нас това е едно средство както да развиваме туризма, да подобряваме качеството на живот на нашите  съграждани, така и да привличаме нови инвестиции.

– Как оценявате  инвестиционния климат в общината?

– Налице са примери, които доказват, че създаваме по-добри условия за инвестиции както за утвърдения бизнес в община Ловеч, така и за  разкриването на нови производства. За три години и половина имаме две големи немски инвестиции. Едната е на автомобилния гигант WOSS,  другата е на „Болан България“, която освен отворената база през 2017 г. е закупила и нови терени и складове на територията на бившата „Сердика“, което за нас означава, че успешно се развива производството и пазарът за стоките им – домашен текстил. Българо-италианският консорциум „Анса Борима“ също е друг голям инвеститор, който работи на територията на нашата община. Веригата „Hesburger“, която отвори заведение в Ловеч, проявява интерес и към нови терени. Смятам, че разширяването на производството на местни производители като фирмата „Велга Дочеви“ или проектите, които печели завод „Осъм“ АД, „Бонмикс“,  месокомбината в Ловеч, който е сред най-големите инвеститори в национален план – всичко това  говори  за един интензивен инвестиционен климат и е добра предпоставка за подобряване на качеството на живот на нашите съграждани.

– Какви са акцентите в инвестиционната програма на общината?

– Ще започна с инвестиционната програма, чрез която реализираме Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Реновирахме централната градска част и сме в заключителния етап на осъществяване на реновацията на площад „Тодор Кирков“. Работим по образователна инфраструктура – училища, детски градини и ясли – и от осемте обекта, предвидени в Инвестиционната програма, седем вече са реализирани. Отново с европейски средства реновираме Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, която е пред приключване и въвеждане в експлоатация.

Ще продължа със социалната инфраструктура. През юни направихме първа копка на социални жилища – 49 апартамента, които ще бъдат и  оборудвани със средства по оперативната програма за хора и семейства, които по индикатори имат такива проблеми.

Част от инвестиционната програма са дейностите по енергийна ефективност. Вече работим върху сградата на РПУ, върху пет жилищни сгради, проектираме и е избран изпълнител за други пет, на етап на вътрешна оценка са още пет сгради и предстои до края на юни да подпишем договора с управляващия орган за финансиране на етап 3 от Енергийна ефективност.

Предизвикателство за нас е културната инфраструктура. Предвидено е цялостно обновяване на сградата на Младежкия дом.

Извършваме основен ремонт на 7 улици в един жилищен квартал на Ловеч, ремонтираме сгради в населените места по предложение на обществените съвети, ремонтираме общинските пътища.

– Един развиващ се град винаги рискува да посегне на ценни архитектурни обекти. Ловеч как се справя с този проблем?

– Ние сме в тесен контакт с експертите от Националния институт за недвижимо културно наследство и от Министерството на културата и това взаимодействие е ежедневно. Имаме много такива обекти в стария град, на територията на Старо Стефаново и на територията на манастира „Ястреб“, за който се извършват дейности по възстановяване. Радвам се, че и министърът на културата е обърнат към нашия град и получаваме пълно съдействие.

Как се справяме с този проблем? Не е лесно, имаме нужда от повече ресурс, защото има стари къщи, които са собственост на Община Ловеч и са в Архитектурно-историческия резерват „Вароша“ и ако бъдат опростени процедурите и общините получим помощ от държавата, за да можем да възстановяваме подобни обекти, ще ни бъде по-лесно. На този етап възстановяваме къщи със собствени средства, извършваме текущ ремонт в тях, някои от тях превръщаме в културно пространство, като къщата, в която изложихме дарението на големия художник Никола Манев. Той не е вече сред нас, но  неговите 25 картини имат свой дом.

– В тази насока на какъв етап е проектът за преустройството на бившата казарма в центъра на града?

– Благодарение на държавата се сдобихме с обширно пространство над 70 декара в идеалния център на града, което е отредено по градоустройство за градски парк. В продължение на година се провеждаха дискусии, открит форум, даде се възможност на гражданите на официалната страница на общината да изразят мнението си. Проведохме анонимен apxитeктypeн кoнкypc зa пpeycтpoйcтвo нa тepeнa и сме на финална фаза. Има десет участници и компетентно жури ще оцени по показатели всяка една от тези разработки. Очакваме да бъде обявен победителят в скоро време. Оттам насетне следва същинската част по изграждането. Това ще бъде важна задача за следващия мандат.

– Какво смятате за ваше най-сериозно постижение на този етап за подобряването на живота на хората? Върху какво смятате, че трябва да се работи за в бъдеще?

– Не мога да степенувам нещата, но Ловеч очевидно имаше нужда от нови работни места, от конкуренция между отделните производители за работна сила и от там за по-високи доходи. Мисля, че това е нещо, което сме на път да реализираме. Ловеч имаше нужда от модернизиране на градската среда,  на жилищните сгради и там бяха насочени усилията ни.

За гражданите на Ловеч са важни и социалните услуги и ако в началото имахме 18, сега са с още 6 повече, като работим и за подобряване на качеството им.

Имаме своите постижения в областта на културата като важен елемент от живота на един град. Институции като Общинския духов оркестър, Драматичния театър  бележат възход, имаме отново кино в града, читалищата са изключително активни. Не се отказваме от традиционните празници, но създаваме и нови. Когато има повече и различни събития, това носи позитиви за гражданите.

В жк „Младост“ сме пред старта на подмяна на водопровода и паралелно с това проектираме и уличната мрежа, за да може да продължим после с ремонт. Нямаме време за спокойствие и почивка.

Имаме желание да направим повече детски площадки. На този етап сме направили 15,  те са в детските градини и ясли, но е хубаво да излезем и извън тях. Трябва ни една спортна зала, която в момента проектираме заедно с прилежащите пространства. Зоопаркът ни се нуждае от цялостно благоустрояване. Смятаме, че реализираните проекти и тези, които са в перспектива, са едно важно условие за преодоляване на демографската криза, за задържане на младите хора и семейства.

Заделяме от бюджета на общината и средства  за семейства с репродуктивни проблеми.

– Като кмет проявявате особен ангажимент към  училищата, защото сте и бивш директор на най-голямото основно училище в града. Какво се прави от страна на общината за безопасността  в училище?

– Смятам,  че училищата са едно сигурно място за нашите деца. В тази посока са насочени всичките ни усилия. Затова сме правили и правим  проверки на място по отношение на дворовете на училищата, охраната, видеонаблюдението.

Оттам насетне започва най-важното – процесът на обучение, взискателността към децата, общуването между родители, деца и семейства. Трябва да вървим в тази посока – да се познаваме, да си общуваме. Обществените съвети са орган, който съществува реално в училища и детски градини, и те имат положителен принос към подобряване на тази комуникативност и на естествения диалог. Когато децата грешат или учителят сгреши, трябва да има процес на диалог и той да бъде естествен.

– Какво се прави относно сигурността на гражданите и опазване на общественото имущество в общината?

– На територията на община Ловеч има изградена система за видеонаблюдение, което включва 56 камери, като 34 са в града, а останалите 22 са в селата.

В процес на изграждане в Ловеч е нова съвременна интелигентна система за видеонаблюдение, включваща над 20 камери за цифрово видеонаблюдение. Новите камери ще бъдат разположени в девет точки, които обхващат входно-изходните пътища на града. Точките са оборудвани с камери за автоматично разпознаване на регистрационните номера. Системата предоставя редица методи за търсене на информация, като търсене по време, по местоположение и по регистрационни номера.

Тази система ще има два пункта, където ще бъдат наблюдавани – в нашето звено „Контрол и сигурност“ и в РПУ-Ловеч. Така ще си помагаме взаимно местна власт и органи на полицията, когато има сигнал за извършено противообществено деяние или пътнотранспортно произшествие. Работим по интеграцията на тези две системи. В заключителен етап сме на този процес. Изгражда я „Виваком“, който е един лоялен партньор в дейността на общината. Това е тяхна инвестиция, а ние ще я изплащаме с времето, една инвестиция, която е определено с адресат хората, тяхната сигурност и безопасност.  Затова и сме благодарни.

– С какви туристически маршрути привличате гости от страната и чужбина?

– Ние работим за популяризиране на града и региона като туристическа дестинация. Стремим се да обхванем всички видове туризъм – селски в Старо Стефаново, екотуризъм, поклоннически, културен туризъм и дори военен туризъм. Малко хора знаят и посещават музея на военната техника в поделението в Гуровото.

Разчитаме много на Общинския туристически информационен център, който предлага интегрирани туристически маршрути. Това е нещо ново, например туристическият маршрут  „По стъпките на Левски“, свързан със знакови места за Апостола. Други маршрути са „Чудесата на природата“, който включва Музеят „Атанас и Васил Атанасови“ в Ловеч, село Деветаки, Деветашката пещера, пещерата Проходна. Много са и туристическите пътеки в  Ловеч.

Община Ловеч предоставя и възможност за онлайн покупка на билет за посещение на туристически обекти или културни събития чрез електронен портал за резервации. Имаме добри традиции в историческите възстановки и историческите фестивали.

– През почивните дни много гости идват и заради големия зоопарк. Какво се прави за него?

– Обявили сме обществена поръчка за асфалтиране на онези алеи в зоопарка, които не са в добро състояние. Предвиден е в капиталовата програма един по-сериозен финансов ресурс, с който да извършим процеси на реновация. Редовно се коси, засадихме японски вишни, люляк, подменяме някои от решетките на лъвове и други животни. Поддържа се пространството около клетките. През последните две години отделяме повече ресурс, защото се оказва, че обектът, който носи най-много приходи на общината, е ловешкият зоопарк.

– Използвате ли облачни системи за архив на общината, какви са предимствата?

– На основата на сключени договори Община Ловеч използва предимствата на облачните системи за архив. Деловодната система, с която работим, е в облачна система на „Информационно обслужване“ АД. Община Ловеч от самото начало на междуведомствения обмен е част от този проект. Кореспонденцията с държавните учреждения, областната управа се извършва чрез този обмен. Отчитаме ползата за гражданите, защото когато те заявят административна услуга, значително се съкращава времето за издаване на необходимото удостоверение.

– Работи ли се по инициативата на ЕС за безплатен безжичен интернет на територията на общината?

– Община Ловеч кандидатства и бе одобрена по инициативата за безплатен безжичен интернет на Европейския съюз. Предстои подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за реализацията на тази инициатива. Подготвени са седем места на територията на общината, в които се включват не само обществени места, но и исторически и природни забележителности. Предстои избор на компания, която ще реализира този проект, среща с техническия екип и определяне на местата за безплатна интернет връзка.

Трябва да отбележа, че и към момента осемте кметства и една голяма част от кметските наместничества имат безплатна интернет връзка. В Ловеч такава безплатна интернет връзка има изградена на пл. „Тодор Кирков“, Покрития мост и пл. „Екзарх Йосиф I“.

– Ловеч и общината през вашия поглед след една година?

– Един динамичен, слънчев град, който ще привлича все повече и повече приятели, град, който бързо променя своята визия, град с все по-успешно работещ бизнес, град, в който хората ще се чувстват все по-добре.

Източник: kmeta.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 1 508 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *