КМЕТЪТ ИВАН ГРЪНЧАРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР С МОСВ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО В ЛУКОВИТ

Кметът на община Луковит Иван Грънчаров подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с министъра на околната среда и водите Нено Димов за укрепване на активното свлачище в град Луковит. Това стана на 21 март 2018 г. в МОСВ.

Проектът на Община Луковит BG16M1OP002-4.003-0002 „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци – ул. „Синчец”, в гр. Луковит” бе подаден по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Общински съвет Луковит одобри кандидатстването със свое Решение №271/12.06.2017 г.

Свлачището е възникнало в началото на месец май 2014 г. след период на интензивни валежи. Проектът предвижда възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в града.

„Съществуващото асфалтово покритие в участъка на свлачището е напукано, силно деформирано, с частични пропадания, което е опасно както за транспортни средства, така и за пешеходци. С изпълнението на проекта ще бъде предотвратен рискът от свлачища за близо 3000 жители“, каза министър Димов.

Свлачището в Луковит периодично се активизира и е сред неотложните обекти в страната. Включено е в списъка на приоритетните свлачища според Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в България. С изпълнението на геозащитните мерки се цели опазване на здравето както на населението в района, така и на хората, работещи на регионалното депо за битови отпадъци (обслужващо общините Луковит, Ябланица, Роман, Тетевен и Червен бряг). Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от ОПОС 2014-2020 г., е близо 650 000 лв.

Източник: lukovit.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 110 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *