Информация относно кризисната ситуация на територията на община Тетевен

На 29.06.2018 г. на територията на община Тетевен възникна кризисна ситуация в няколко точки на гр. Тетевен, с. Гложене и с. Градежница, породена от обилните и продължителни дъждове. На 29.06. падналите валежи са 51 л/кв.м., а на 30.06 – 44 л/кв.м., по данни на НИМХ към БАН.  В резултат на същите най-напред се свлича земна маса и камъни, които блокират път III – 358 Тетевен – Гложене – Боаза. Ръководството на Община Тетевен предприе своевременно действия за уведомяване на Областно пътно управление, РУП – Тетевен и Областен управител на Област Ловеч. Изпратен е полицейски екип на мястото. Пътят е временно затворен и е насочена техника за неговото разчистване.

В последствие през тел.112 в дежурната на Община Тетевен започват да постъпват сигнали за наводнени участъци от улиците ,,Ив. Вазов“, ,,Л. Гайдаря“, ,,Вършец“, разлив при хлебозавода в кв. Полатен и местността Пладнището. Уведомен е оперативния дежурен в РУП Тетевен и са изпратени полицейски екипи за контрол на движението през рисковите участъци. Изпратени са също така групи от програмата по временна заетост, които да отстраняват наносите от решетките за оттичане на водата по посочените по-горе улици. В кв. Полатен спешно е доставен пясък и чували и е изградена временна дига, която да предотврати разлива, застрашаващ жилищни сгради и блокове. При изграждане на предпазната стена активно се включват жители на квартала. Освен това е уведомена РСПБЗН – Тетевен за постъпил сигнал за активизирано свлачище на ул.,,Отец Паисий“. На мястото е изпратен главен инженер Василев за оглед и са предприети неотложни действия по отводняване на склона. Към местността Пладнището също е насочена техника, която чрез прокопаване на канал отводни пътя към с. Рибарица.

От постъпващата от с. Градежница информация става ясно, че на ул.,,Асен Стипцов“ се е получил разлив, който застрашава домовете на живущите от наводняване. Община Тетевен организира доставката на пясък и чували, с които е изградена временна стена. Към критичния участък е насочена пътно строителна техника за изграждане на земен насип.

По същото време е получена информация за пропадане на част от мантинелата на пътя Градежница – Глогово, поради свличания на земна маса в коритото на реката. Към момента на подаване на сигнала извършването на конкретни действия е невъзможно, поради което те са предприети на по – късен етап.

В резултат на покачване нивото на водата в реката, минаваща през селото, е прекъснат водопровод, което оставя голяма част от домакинствата без питейна вода.

С цел установяване на щетите по инфраструктурата на 29.06. около 20.30ч., представители на Общината извършват първоначален оглед. На 30.06. с констатираното по отношение на водоподаването, е запознат инженер Събевски – Изпълнителен директор на ,,ВиК“ АД – гр. Ловеч, като същевременно Общината започва изкопни работи, свързани с възстановяване целостта на водопровода. На 02.07. е направен повторен оглед от специалисти на ,,ВиК“ АД – гр. Ловеч за започване от 03.07. възстановяването на водоподаването към горната част на селото.

Предвид създалата се ситуация на територията на общината е свикан Общинският щаб за бедствия и аварии, на който присъстват представители на ,,ВиК“ АД – гр. Ловеч, РУП – Тетевен, РСПБЗН – Тетевен и експерти от Община Тетевен.

След обективен анализ на ситуацията щабът взема следните решения:

1.За момента не са на лице основания за обявяване на бедствено положение.

2.Щабът продължава да следи развитието на проблема и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки като насочи техника и хора към застрашените участъци или ново появили се такива.

3.След справяне с кризисната ситуация да се обобщи постъпилата информация и извърши цялостен анализ на предприетите действия от институциите.

Община Тетевен реагира своевременно и адекватно като предприе необходимите мерки за овладяване на възникналата криза, използвайки наличния човешки и технически ресурс.

Във връзка с гореизложеното, ръководството на Община Тетевен благодари на г-н Георги Терзийски – Областен управител, РУП – Тетевен, РСПБЗН – Тетевен, ,,ВиК‘‘ АД – гр. Ловеч, Областно пътно управление, фирми от общината и на жителите, оказали съдействие на терен.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 351 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *