Информационен ден по проект на „Дени Машининг” ЕООД

На 26 януари 2018 г. екипът на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция за представяне на проект BG16RFOP002-3.001-0509-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД“, съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Събитието имаше подчертано информационен и дискусионен характер. В рамките на откровен неформален разговор представителите на ръководството на фирмата и на ОИЦ-Ловеч обсъдиха редица актуални аспекти и проблеми на проектното кандидатстване и финансиране по ОПИК и другите ОП за бизнеса.


„Дени Машининг“ ЕООД е фирма, специализирана в обработка на метални заготовки, корпусни детайли и чугунени отливки. Общата цел на изпълнявания проект е подобряване на енергийната ефективност в предприятието за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. С изпълнението на проектните дейности, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на ново енергийно ефективно производствено оборудване, ще се постигне разширяване на производствения капацитет, минимум 5 % общи енергийни спестявания, намаляване вредните емисии на въглероден диоксид, повишаване на конкурентоспособността. С внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001 ще се управляват енергийните характеристики, контролът и намаление на енергийното потребление. Договорът е със срок за изпълнение 15 месеца. Общата стойност на инвестициите е 1 891 000,00 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 309 620,00 лева (1 113 177,00 лева европейско подпомагане и 196 443,00 лева национално съфинансиране), собственото финансиране е 581 380,00 лева.
Като резултат при изпълнението на проекта са заложени енергийни спестявания в предприятието от порядъка на 299,64 MWh/y, намаляване на емисиите на парникови газове CO2 от 245,40 т/годишно намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – генерирани на база преди/след изпълнение на проекта – от 5 т./годишно.

Източник: Фейсбук страница на Областен информационен център Ловеч

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 201 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *