Извънредно! Кметът на Тетевен свика спешно съвещание с представители на ВиК АД – Ловеч по повод проблемите с водоснабдяването на град Тетевен

а 18 юни 2018 г. в Общинска администрация, гр. Тетевен, се проведе работна среща между ръководството на Община Тетевен, Председателския съвет към ОбС – Тетевен и представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч. Срещата е по искане на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен. Поводът е извършвания ремонт от ,,ВиК“ АД – Ловеч на напорен водоем ,,Костина“, с. Рибарица и проблемите с водоснабдяването на града.

На срещата присъстваха: д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен, Борис Врабевски – Зам.-кмет, Тони Стоев – Зам.-кмет, Свилен Русинов – Зам.-кмет, Мария Стойчева – Председател на ОбС и председателите на Постоянни комисии към ОбС – Тетевен – Атанас Орлинов, Ванко Иванов, д-р Цветелина Врабевска.

Представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч бяха инж. Иглика Игнатова – Главен инженер и инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен. В срещата участва и Йонка Николова – представител на РЗИ, Ловеч.

Кметът на общината д-р Бояджиева откри срещата, като поясни, че тя е поискана спешно по повод извършвания в момента от ,,ВиК“ АД Ловеч ремонт на напорен водоем ,,Костина“ и наложения по този повод режим на водоподаването в Тетевен. Целта е да се даде яснота на населението за извършваните ремонтни дейности, тяхната продължителност, да се предприемат мерки за осигуряване на водоподаване към всички зони в града в часовете извън обявения режим, както и да се осигурят с питейна вода всички детски и социални заведения и заведения за обществено хранене в общината. Д-р Бояджиева акцентира върху някои пропуски от страна на ВиК при плануването и реализацията на този ремонт. Тя постави следните въпроси:

  • Защо този ремонт не е започнал през април или май, а точно в летния туристически сезон, когато е най – активната работа на хотелиери и ресторантьори?,
  • Защо общината и кметът не са били навременно информирани за предстоящия ремонт, за рисковете от спиране на водоподаването и за необходимостта от продължителен воден режим?
  • Защо не е направено навременно информиране на гражданите за ремонта и неговата продължителност?

Тя съобщи, че има зони в града, където от самото начало на ремонта /11 юни/ няма вода независимо от режима и запита представителите на ВиК означава ли това, че тези домакинства няма да имат вода до 5 юли 2018 г., когато е обявен крайният срок на ремонта. Мнението на общинското ръководство е, че при такива дълги ремонти следва общината и гражданите да бъдат уведомени поне 1 месец предварително, да се направи предварителна организация и точна схема за осигуряване на водоподаване и снабдяване с питейна вода. Сега нещата се случват на парче и ден за ден. На 11 юни от инж. Боева се подава съобщение за спиране на водата за един ден и така няколко последователни дни. Едва на 15 юни, след разговор с кмета, е дадено съобщение за крайните срокове на ремонта – 05.07.2018 г.

,,Пред гражданите трябва да сме искрени и ясни. Те щяха да разберат, ако мотивирано и навреме ВиК бяха поднесли информацията и бяха обезпечили периода на ремонта с мерки за осигуряване на питейна вода в определени часове за всички жители на града. Това не би довело такива сътресения“ – каза д-р Мадлена Бояджиева.

Тя поиска по време на срещата от ,,ВиК“ АД Ловеч три основни неща:

  • ремонтът на резервоара да приключи предсрочно – поне с една седмица,
  • да се осигури вода за зоните, до които не се качва вода в часовете с водоподаване
  • да бъдат набавени водоноски в най-проблемните зони на града.

Инж. Иглика Игнатова каза, че резервоарът ,,Костина“ е важен за цялото водоподаване към града и населените места, които се снабдяват от него. Констатирани са сериозни течове, които през годините са водели до въвеждане на режим на водата. ,,ВиК“ АД Ловеч има сключен договор с фирма, която извършва ремонта. В момента се работи с 50% капацитет на резервоара, без него не може да се осъществи нормално водоподаване. Тя уточни, че през зимата ремонтът няма как да се извършва поради технологични изисквания на процеса и необходимост на съхнене на строителни работи. Инж. Игнатова обясни, че допълнително от дъждовете става замътване на самия водоизточник поради което водата се спира, тъй като не може да се подава вода с влошени питейни качества. Това спиране и пускане на водата е довело до непредвидени аварии по магистралния водопровод, за които също се изисква технологично време и спиране на водата. Представителите на ВиК увериха кмета, че ще докарат водоноски, които ще бъдат разположени в най-критичните точки.

Д-р Бояджиева подчерта, че никой не е против ремонтите на ВиК съоръженията, но общината и гражданите не са знаели, че това ще бъде сериозен и дългосрочен ремонт. Тя попита: ,,Не сте ли предвидили, че ако се спира водоизточника по някаква причина, ще има нови аварии? Кога е първото замътване – в четвъртък /14юни/. А защо от понеделник до четвъртък хората нямаха вода във високите зони/етажи? Може ли да ни гарантирате, че ако няма замътване, ще има вода във всички зони в часовете, обявени за водоподаване? Ако няма нови аварии на магистралния водопровод, във високите зони ще има ли вода в посочените часове?“

Председателят на ОбС Тетевен – Мария Стойчева запита от кога на ВиК е ясно, че ще има ремонт, кога е сключен договора с фирмата изпълнител и защо не е била своевременно уведомена общината.

Общинският съветник Атанас Орлинов също зададе своя въпрос към представителя на ВиК. Той попита защо не е поискана официална прогноза за времето от Института по метеорология и хидрология, за да бъде направен анализ по кое време е удобно да се извършат ремонтните дейности и да се планират.

Инж. Игнатова отговори на зададените й въпроси. Тя обясни, че спирането на водата се налага най – вече от авариите на магистралния водопровод. Когато е правена подготовка за ремонта, не е имало индикации, че ще има допълнителни проблеми и че ще се удължи времетраенето на ремонта. Спирането заради замътването на водата и последващото пускане при увеличено налягане е довело до новите аварии. Тъй като мрежата е на повече от 60 г., с тесни връзки и липсващи кранове, трудно може да се осъществи захранване с вода във високите части. Тя уточни, че ремонтът е на 50% извършен и аварийните групи работят по 24 часа. Добави, че са се появили много нови обстоятелства, за които нямат предварителен анализ и готовност.

Инж. Игнатова лично пое ангажимента за в бъдеще да уточнява с ръководството на община Тетевен предварително всички действия и ремонти. Тя добави, че поради спешността на ремонта на напорен резервоар ,,Костина“, не са се съобразили за предварително уведомяване. След обсъждане с фирмата изпълнител ВиК ще се опитат да съкратят срока на ремонта. ,,Водопроводната мрежа е амортизирана и общината трябва да реши с какво да помогне“ – каза инж. Иглика Игнатова.

В отговор д-р Мадлена Бояджиева обясни, че Общината няма собствени средства за основен ремонт на водопроводната мрежа: ,,Община Тетевен не може да ползва европейски средства, тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, заради общинското ВиК дружество в община Троян. Моментът за реализиране на водния цикъл на Тетевен е бил изпуснат в предходния мандат. В настоящия мандат ние все още връщаме дългове и не можем да си позволим подобна инвестиция от близо 60 млн. лв. със собствени средства. До 2020 г. няма други възможни източници на финансиране на такъв проект. Затова започнахме поетапна подмяна на водопровода в града с държавни и с общински средства. Миналата година ВиК ремонтира горната част на ул. „Ив. Вазов“, а тази предстои ремонт на водопровода на участъка от площада надолу със средства на общината.“

Д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС Мария Стойчева поканиха инж. Иглика Игнатова или друг представител от ,,ВиК“ АД Ловеч да присъства на заседанието на ОбС на 20 юни, за да бъде дадена по – точна информация на общинските съветници и на гражданите

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 671 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *