Застрашено e нормалното пътуване на ловчалии до Плевен и обратно, заяви местният депутат Данчо Заверджиев

На 08.01.2019 г. кметицата е прекратила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществена услуга за превоз на пътници но междуселищна автобусна линия Плевен – Ловеч от утвърдената Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ловеч но приложени маршрутни разписания“

Скандалното в случая е, че процедурата е прекратена защото са установени нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Или казано по-кратко, кметицата е обявила незаконна процедура, което води до забавяне избора на изпълнител автобусна линия Плевен – Ловеч.

Сериозно е застрашено нормалното пътуване на гражданите до Плевен и обратно, а това е резултат от некомпетентната работа на Корнелия Маринова, като възложител на обществени поръчки.

Проверка на Сметна палата в община Ловеч е установила, че кмета на общината не е утвърдил задължителните за работа по закон – Вътрешни правила на община Ловеч за управление на цикъла на обществените поръчки, с цел осигуряване на съответствие с

Данчо Заверджиев, независим общински съветник

изискванията на ЗОП.

Всеки сам може да прецени, как и колко добре може да работи една администрация без правила за управление на ОП, а резултата е видим – прекратяване на процедури

или казано с две думи- незаконна работа.

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник

Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 770 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *