Ето за какво областният управител Ваня Събчева помоли шефа на ловешкия парламент Петър Цолов

„Моля да изразите становище за допуснатото несъответствие между текстовата част на Протокола и приложена към гласуването  на изменение на върнатото Решение № 893/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ловеч разпечатка, с оглед на заложеното в нея: „Вид на гласуване: 1 – над 50% от присъстващите“. С тази писмена молба се е обърнал областният управител на Ловеч Ваня Събчева към председателя на ловешкия парламент Петър Цолов. Документът е внесен под № ОС-92/12.02.2019 г. в канцеларията на законодател №1 на общината, научи от отговорен източник наш екип.

Той известява парламентарния шеф, че „при проверка на законосъобразността на Протокол №58 от проведено на 25.01.2019 г. извънредно заседание на Общински съвет-Ловеч и по повод подаден сигнал с вх. № АП-14-8/05.02.2019 г. от общински съветник Данчо Заверджиев, екип от експерти и юристи към Областен управител на област Ловеч установиха следното:

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова и председателят на ловешкия парламент Петър Цолов

Протокол №58 е от проведено заседание на Общински съвет-Ловеч по повод върнато за ново обсъждане на основание чл. 45, ал. 5 ЗМСМА от кмета на Ловеч на Решение № 893/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, при спазване срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.

От протокола е видно, че кметът е върнал за ново разглеждане Решение № 893/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ловеч без проект на решение. На проведеното заседание, Общински съвет разглежда друг проект за изменение на върнатото от кмета решение, който е представен от група общински съветници от Общински съвет-Ловеч.

Цветослава Банева

В хода на дебатите е направена поправка от страна на вносителя на проекта – общински съветник г-жа Цветослава Банева, че предложеният проект за решение е за изменение на Решение №893.

Видно от приложената към протокола разпечатка от електронната система, отразяваща гласуването, а същата е приложена и към сигнал с вх. № АП-14-8/05.02.2019 г. /Час на гласуване: 17-47/, са гласували 23 общински съветници, „за“ са 12, „против“ – 1, „въздържали се“ – 10.

Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, общинските съветници могат да отменят, да изменят или да приемат повторно върнатия за ново обсъждане акт, като законът изисква мнозинство повече от половината от всички общински съветници само в хипотезата на повторно приемане на върнатия за ново обсъждане акт, като в случая е на лице хипотеза на изменение на върнато решение.“

Молбата на областния управител Ваня Събчева до шефа на ловешкия парламент Петър Цолов завършва с констатацията, че “ След проведено гласуване е обявено, че предложението „не се приема“.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 681 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *