ГОТОВ Е ГОДИШНИЯТ ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПО ЗДОИ ЗА 2017 ГОДИНА

Готов е годишният отчет за работата на Община Ловеч по Закона за достъп

до обществена информация /ЗДОИ / за 2017 година и вече е достъпен в интернет. От него става ясно, че през 2017 г. в Община Ловеч са постъпили общо 25 заявления за достъп до обществена информация. От тях 7 писмени и 18 по електронен път. Всички постъпили заявления са официално заведени в Информационна система за управление на Община Ловеч.

Заявленията за ДОИ отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.

Броят заявления за достъп до обществена информация от граждани е 18, от фирми –един брой, от неправителствени организации – шест броя, от журналисти – няма.

Предоставяне на свободен достъп до ДОИ – 16 бр., предоставяне на частичен ДОИ – 2 броя, предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес – 5 броя, препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение – един брой, уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – няма, отказ за предоставяне на ДОИ . един брой. Няма жалби през 2017г. срещу решение и откази за предоставяне на достъп до обществена информация.

Теми, по които е искана обществена информация, са следните:

Упражняване на права или законни интереси (6 броя), отчетност на институцията (6 броя), процес на вземане на решения             (1 брой), изразходване на публични средства (3 броя), контролна дейност на администрацията (3 броя), предотвратяване или разкриване на корупция или нередности           (няма), проекти на нормативни актове (няма), други теми (6 броя).

Пълният текст може да се види ТУК

http://www.lovech.bg/bg/dostap-do-informatsiya

Източник: lovech.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 61 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *