В ЛУКОВИТ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА

На 7 февруари 2018 г. в салона на Община Луковит се проведе обществено обсъждане на изготвения Предварителен проект за общ устройствен план на Община Луковит. Той се разработва от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД гр. София, съгласно сключен договор с кмета на община Луковит.

В обсъждането участваха представителите на проектантския екип арх. Николай Няголов, Петя Донова, Румяна Екова и арх. Петя Петрова, кметът Иван Грънчаров и служители на общинската администрация, общински съветни ци, заинтересовани граждани и представители на фирми.

При периодичните оповестявания от страна на Община Луковит за изготвянето на проекта, бяха внесени над 40 заявления от граждани и фирми за промяна статута на земите им. Заявленията предварително бяха предадени на проектантите за съответното отразяване на промените.

По време на обсъждането ръководителят на разработката арх. Николай Няголов направи кратка презентация на изготвения Предварителен проект на ОУПО. Той разясни, че с Общия устройствен план на общината ще се определят общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии, горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

С промените се дава възможност в един дългосрочен период от 20-25 години инвеститорите да променят статута на собствените си земи съгласно нормативните изисквания с цел създаване и развитие на бизнес проекти и дейности.

Присъстващите заинтересовани лица имаха възможност лично да проверят отразяването на промените за интересуващите ги имоти.

След извършване на окончателни корекции и допълнения предстои изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана, които ще бъдат внесени в РИОСВ за одобрение.

Източник: lukovit.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 110 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *