Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за януари 2019 г. е 922 лв., за февруари – 932 лв. и за март – 966 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на декември 2018г., като достигат 31.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 41.0%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.7%, и „Образование“ – 8.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 2.2 хил. или с 6.5% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за януари 2019 г. е 922 лв., за февруари  – 932 лв. и за март – 966 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 940 лева и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 2.3%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.0% и с 14.6% по-висока в сравнение с частния сектор.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 8.5% в сравнение с първото тримесечие на 2018 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 13.8%, а в частния сектор – с 6.1%. (фиг. 1)

Фиг. 1   Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Ловеч

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Ловеч е на 13-то място заедно с област Пазарджик по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 656 лв., София -1 139 лв., Стара Загора – 1 134 лв. и Варна – 1 105 лева.

Източник: zetramedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 715 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *