През 2017г. Община Тетевен е отпуснала средства за 36 бебета на стойност 7200 лева

На 26.01.2018г. в заседателната зала на ОбС – Тетевен се проведе информационна среща под надслов „Да подариш надежда“. Събитието е част от предвидените дейности по годишния план за младежта за 2018г., в изпълнение на мерки по Стратегическа цел 2 от Общинската програма за младежта 2017-2020г.: Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита, насърчаване  раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора  като предпоставка за задържането им в общината.

На срещата присъстваха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, множество млади семейства, жители от общината и др., а на нея бе направен отчет на дейността по прилагане на приетия с Решение №440/23.03.2017г. на Общински съвет – Тетевен Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Тетевен.

„Демографската ситуация в Република България днес може да се определи като изключително тежка, защото повече от 20 години населението на страната намалява. В периода 2001 – 2011 година по данни на Националния статистически институт населението на страната ни е намаляло с повече от 600 хил. души, като за община Тетевен тази цифра е 3655 души“, отбеляза г-жа Стойчева по време на срещата.

Тя добави още, че: „През 2017 г. ОбС – Тетевен за първи път определи размер на средствата, които да се отпускат за финансово подпомагане на граждани за новородено или осиновено дете. През месец март се прие Правилник за реда и условията за отпускане на такава помощ, а целта бе да се повиши раждаемостта сред семействата със средно и по-високо образование, да се стимулират младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в общината и не на последно място насърчаване на отговорно родителство.“

На срещата бе отбелязан факта, че през 2017г. са отпуснати средства за 36 бебета на стойност 7200 лева, а механизмът ще продължи да работи и през 2018г., с тенденция той да стане устойчив и да бъде постоянна мярка, подпомагаща семействата на новородени или осиновени деца.

В края на мероприятието се проведе откровен разговор между кмета на Тетевен и присъстващите, като д-р Бояджиева ги запозна с подробности около инвестиционната програма на Общината за 2018 г. – какви са новите промени в инфраструктурата – какво предстои да се изгради и ремонтира, за новите проекти и за тези, които вече са получили одобрение, за бъдещите инвестиции и инвеститори в общината и др.

Преди да започне дискусионната част, децата от детските градини: „Детелина“, „Васил Левски“ и „Незабравка“ изнесоха кратка програма, като рецитираха стихотворения, пяха песнички и танцуваха.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 102 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *