Питат кмета на Ловеч какво става с влакчето, библиотеката и Художествената галерия

Проекто-дневният ред на Петдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 25 точки.  Общинските съветници се събират на 23 август (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Пет питания имат общинските съветници, с които по традиция ще започне заседанието. Общинският съветник Минчо Казанджиев пита за графика за обществените поръчки за 2018 г. Питането на Доротея Цанкова е относно използването на атракционното влакче, закупено от Община Ловеч. Питането на Иван Иванов е относно изпълнение на решение № 703/29.03.2018 г. на Общински съвет-Ловеч. Питането на Станимир Стоянов е за издаването на разрешения за поставяне на маси и столове на територията на Община Ловеч, както и за реда за  издаване на разрешения за поставяне и приходите от тази дейност. Питането на Цветослава Банева е за Регионалната библиотека „проф. Б. Цонев“ и Художествената галерия.

Съветниците ще приемат и отчет за сектор „Пътна полиция“ от Николай Недялков – началник сектор ПП, тъй като това не стана на предишната сесия.

Включени за разглеждане са отчетите за дейността на кметовете на селата Йоглав и Казачево.

Ще бъде разгледан междинен финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 30.06.2018 г., внесен от Валентин Пенчев –изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД.

За промяна наименованията на социални услуги в Община Ловеч ще докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Следващата точка е за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора  с увреждания в гр. Ловеч“ по процедура на директно предоставяне  на БФП BG16RFOP001-5.002 -„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора  с увреждания“  в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР -2014-2020.

Има две предложения за преименуване – улица в Ж.К. “Червен бряг“ да приеме името на генерал Пано Маринов и бул. “Мизия“ да стане бул. “Ген. м-р  Пано Маринов“ –  предложения съответно на кмета Корнелия Маринова и на общинския съветник Иван Иванов.

Общинските съветници се решават отпускането на еднократна финансова помощ за лечение на дете по предложение на общинския съветник Александра Енева.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

21.08.2018 г.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 516 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *