Отварят тунела на обходния път на Ловеч до 22 декември

Тунелът на обходния път на Ловеч готов до 22 декември, категорични са от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е ясно от писмо на председателя на УС на АПИ инж. Светослав Глосов до областния управител на Ловеч Георги Терзийски. То е в отговор на поискана от Терзийски информация във връзка с питане на общинския съветник Данчо Заверджиев за крайния срок за завършване на тунела и линейния график за изпълнение на дейностите, съобщи днес пресцентърът на Областна администрация-Ловеч.

Ето и пълния текст на писмото на АПИ:

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 43

(на Ваш изх. № ДС-04-42(1)/26.10.2018 г.

наш вх. № 94-00-8813/26.10.2018 г.)

 

Относно:       Запитване от г-н Данчо Заверджиев, общински съветник в ОбС Ловеч, във връзка с изпълнението на обект: Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,

 

Във връзка с постъпило в Областна администрация Ловеч запитване от г-н Данчо Заверджиев, общински съветник в ОбС Ловеч, Ви предоставям следната информация:

Проект BG16RFOP001-7.001-0016 Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“ се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 17 160 722.80 лв. с ДДС. Тя включва 85% европейско финансиране и 15% национално съфинасиране.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, а на надзора – Рутекс“ ООД.

Проектът включва рехабилитация на околовръстния път на гр. Ловеч, който е част от път ІІ-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, в това число тунел при км 43. Началото на обекта е при км 37+393, след кръстовището с общинския път за
с. Горан (LOV 1050). Краят на обекта е при км 46+105, на 100 м след кръстовището с общинския път за с. Хлевене (LOV 2057).

Път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре осигурява най-кратка връзка на областните градове Плевен и Ловеч с направлението София – Варна, чрез път І-4 Коритна – Белокопитово и с коридор № 9, по направлението Русе – Свиленград, чрез път I-3 Коритна – Бяла. Участъкът от път II-35 Троян – Кърнаре (Троянски проход) е една от основните пътни връзки между Северна и Южна България и път I-6 София – Бургас.

Околовръстният път на гр. Ловеч не е ремонтиран от 2005 г. Състоянието на настилката е лошо, има различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на пукнатини по пътната настилка, ускорено износване, слягания и дупки.

С реализацията на проекта се цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната отсечка, осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите.

През миналия програмен период чрез ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха ремонтирани 10 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре на територията на област Ловеч, в участъка между Троян и Кърнаре. По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през ноември 2017 г. стартира рехабилитацията на още 12 км от пътя в област Плевен /лот 7 от ОПРР/. Така с изпълнението на рехабилитацията и на 8,7-километравота отсечка в област Ловеч, ремонтираните участъци от път II-35 ще станат около 30 км.

Основните дейности, предвидени за изпълнение на обекта, са: възстановяване на пътното тяло чрез изпълнение на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, полагане на основни и изравнителни пластове и износващ асфалтов пласт за целия участък. Предвижда се заустване на асфалтираните улици и на селскостопанските пътища, възстановяване на банкетите и откосите. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката са предвидени мероприятия по отводняването, които включват направа на облицовани окопи, направа на нови бетонови бордюри на мястото на съществуващите, почистване на съществуващите водостоци и направа на нови. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи. Ще се изпълни нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

В участъка на пътен тунел от км 43+286 до км 43+699 са предвидени: подмяна на вторичната облицовка по стените на тунела, възстановяване на бетоновото покритие на армировката по сводовата конструкция, използване на подходящи хидроизолационни системи за предотвратяване на течовете по сводовата конструкция, подмяна на съществуващата предпазна ограда или замяната на високите бордюри със бетонова предпазна ограда, подмяна на електроосветлението на тунела.

В обхвата на обекта попадат и няколко големи съоръжения:

 • при км 39+520, пешеходен подлез за завод „Балкан”;
 • при км 39+496, надлез над път ІІІ-401 /бул. „Освобождение“/, с дължина 200 м;
 • при км 41+246, надлез над път ІІІ-3504 /пътната връзка за кв. „Гозница“/, с дължина 120 м;
 • при км 41+489, надлез над пътна връзка за кв. „Младост”, с дължина 20 м;
 • при км 41+820, пешеходен подлез за кв. „Младост”;
 • при км 42+767, надлез над път ІІІ-401 /бул. „Съйко Съев“/, с дължина 72 м;
 • при км 44+253, надлез над жп линия, с дължина 80 м.Строително-монтажните дейности на обекта стартираха на 27 март 2018 г. с подписването на Протокол обр. 2а. Крайният срок за завършване на целия обект съгласно договора със строителя е 28 юни 2019 г. – датата за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15. Съгласно представения от строителя актуализиран график за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта, конкретно за тунела при км 43 е заложен срок за завършване 22 декември 2018 г.До 25.10.2018 г. са изпълнени следните видове дейности:
 • Физическото изпълнение на обекта към момента е 35%.
 • На големите съоръжения ще се извърши почистване до здрав бетон и възстановяване на бетоновото покритие на армировката, разваляне на съществуващата настилка и хидроизолацията и полагането на нова хидроизолация, неизискваща предпазен бетон, изпълнение на пътна основа и полагане на нови асфалтови пластове от плътен асфалтобетон с обща дебелина 10 см, изпълнение на нови тротоарни блокове и нова предпазна ограда. За някои от съоръженията са предвидени още: почистване и възстановяване на бетоновото покритие на армировката на носещите греди и ригели на стълбове и устои, подмяна на фугите, разкриване и изпълнение на нови преходни плочи, подмяна на отводнителите, възстановяване на откосите на насипите при устоите. За съоръжението при км 39+496 са предвидени почистване и консервиране на стоманени лагери, корекция на речното корито – корекцията предвижда бетониране на дъното за подобряване на проводимостта и по-бързото оттичане на водата, предвидено е и възстановяване на обрушените насипи при устоите.
 • от км 37+393 до км 43+278 – дясно платно
 • Изкоп на неподходящ повърхностен пласт и насип трошен камък за банкети – цялостно;
 • Технологично фрезоване – цялостно;
 • Демонтирани са бордюри – цялостно и са положени такива;
 • Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – цялостно с изключение на последните 300 м до тунела;
 • Ремонтирани са 3 мостови съоръжения и 2 подлеза;
 • Поставена е СПО на целия участък;
 • Направа на отводнителни канавки – от км 37+393 до км 40+720;
 • Направена е подготовка за изпълнение на плътна асфалтова смес;
 • от км 37+393 до км 43+278 – ляво платно
 • Изпълнено до хидроизолация 1 бр. съоръжение (изчаква се полагането на хидроизолацията, след което ще се положи плътна асф.смес);
 • От 42+800 до км 43+278 – демонтирана еластична ограда, направен е изкоп и насип за банкети;
 • от км 43+699 до 46+105
 • Технологично фрезоване – цялостно;
 • Изкоп и насип за банкети – цялостно;
 • Направа на на 1 бр. мостово съоръжение – цялостно;
 • Демонтирана стара еластична ограда;
 • Тунел от км 43+286 до км 43+699
 • Към първата седмица на месец ноември 2018 г. ще бъде изпълнено:
 • Положена хидроизолация по стени и свод – 100%
 • Монтирана първа армировъчна мрежа – 80%
 • Положен пръскан бетон първи пласт – 70%
 • Монтирана втора армировъчна мрежа – 20%На обекта са доставени 90% от необходимото оборудване – тръби, прорезни отводнителни улеи и други.
 • Предвижда се през първата седмица на месец ноември работа с втора машина за полагане на пръскан бетон.
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 266 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *