Общински съветник: Нова издънка на Общински съвет Ловеч с председател Петър Цолов

Нова издънка на Общински съвет Ловеч с председател Петър Цолов:

ОСПОРЕНИ СА ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИРОДАТА НА ЛОВЕШКА ОБЩИНА
По протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 3а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, чистотата, общественото

Петър Цолов

имущество и природата на Ловешка община, приета с Решение № 83 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Ловеч, е образувано адм. дело № 251/2019 г. по описа на АдмС – Ловеч.

Доводите на прокурора за незаконосъобразност на оспорените текстове от Наредбата са, че с тях Общински съвет Ловеч незаконосъобразно е въвел правила за поведение, свързани с дейности, излизащи извън предметния обхват на съответните разпоредби от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), както и е определил часови обхват и размер на санкциите, различаващи се от тези в ЗЗШОС.

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник и медиатор

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 922 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *