Общински съветник: Докога ще търпим „модела на управление „Маринова“?

Защо кметицата Корнелия Маринова събаря Дома за юноши  на  улица „Патриарх Евтимий“ в Ловеч?

От публикуваната информация в Портала за обществени поръчки /http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630383934/ Община Ловеч открива обществена поръчка номер 00169-2018-0037. Предметът на поръчката е „Събаряне на сграда с идентификатор 43952.513.1755.1 по кадастрална карта на гр. Ловеч, ул. „Патриарх Евтимий“. Събарянето и разрушението на сградата е предвидено да се извършва механизирано, ръчно или комбинирано. Сградата е двуетажна масивна, със скатен покрив, с дървени междуетажни, таванска и покривна кострукции и основи от каменна зидария.

На пръв прочит от град София – всичко изглежда добре.

Да, ама не!

Според Закона за общинската собственост придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

До днешна дата в общински съвет-Ловеч не е постъпвало предложение от кмета за даване на съгласие за събаряне на въпросната сграда, а на мен не ми е известно в общинския бюджет да има предвидени финансови средства за поемане на този не малък разход от общината. Също така гражданите на Ловеч нямат никаква информация какво ще се случи с имота, който е с площ 1 324 кв.м, след събаряне на сградата.

Непрозрачното управление на общинските имоти от кметицата Корнелия Маринова през последните три години създава условия за корупционни сделки и задкулисни договорки в интерес на приятелски кръгове или обръчи от фирми.juni6i

Трябва ли гражданите на Ловеч да си кажат мнението на обществено обсъждане по казуса  да се събори или да се реставрира сградата и какво трябва да е бъдещето на имота?

Трябва ли да се приеме решение на общински съвет-Ловеч, санкциониращо събарянето на сградата и одобряващо финансовите средства за това?

С грижата на добър стопанин ли се е отнася кметицата през последните три години към общинския имот, находящ се на метри от дома й, след като той трябва да бъде съборен?

Нека всеки  да си отговори на поставените въпроси и сам да реши докога ще търпим „модела на управление „Маринова“.

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник

 

Б.р.: Ловеч медия припомня, че през март 2017 г. в Ловеч Живко Йорданов, главен специалист „Сгради и съоръжения” в общинската администрация, съобщи, че Бившият дом за юноши в града ще бъде съборен. Тогава експертът огласи и че сградата е потенциално опасна особено след пожара на 8 февруари м.г., в който загина 55-годишен бездомник.Носещата южна стена на зданието е почти съборена, непоправимо разрушени след огнената стихия са таванът и покривът, а подът на първия етаж е пропаднал и застрашава цялостната конструкция.За дейностите по разрушаването на бившия дом за юноши все още не е осигурено финансиране, уточни пак тогава кметът Корнелия Маринова

Снимки: lovechnews.bg

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 390 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *