Община Тетевен подписа договор за приватизация на общинско предприятие ,,Четпром“ ЕООД с ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД, гр.Троян

Днес, на 22 август 2018 г., д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, подписа договор с инж. Марин Колев Радевски, изпълнителен директор на ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, за приватизация на общинско предприятие ,,Четпром“ ЕООД. Чрез приватизационната сделка се прехвърля собственост върху 9137(девет хиляди сто тридесет и седем) брой дялове, представляващи 90,024 % от съдебно регистрирания капитал на “Четпром” ЕООД – Тетевен.

,,През 2016 г. ОбС Тетевен взе решение за приватизация на общинско предприятие ,,Четпром“ – Тетевен като постави условия, които да бъдат изцяло в полза на местната общност: да се запазят съществуващите работни места и предметът на дейност на предприятието, да се направят инвестиции в размер не по-малко от 800 хил. лв., да се разкрият най-малко 250 нови работни места. След двегодишни съдебни процедури, поради обжалване на тези условия от страна на една от фирмите кандидати в конкурса, Върховният административен съд излезе с решение, че условията, които ОбС Тетевен е поставил, са изцяло в полза на местната общност и са законосъобразни. Вече сме на финала. Избрана е фирма ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД, която отговаря на конкурсните условия и която даде оферта с по – изгодни условия, от тези, които ОбС беше заложил“ – обясни д-р Мадлена Бояджиева.

,,Фирма ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД е една от големите фирми в ЕС…непрекъснато разширяваме бизнеса си и от тази гледна точка, страдаме от липса на работна ръка. Радвам се, че това се случи тук в Тетевен. Ние, твърдо сме решили да запазим и доразвием четкарското производство, да създадем конкурентни четкарски продукти, които бихме могли да продаваме не само на българския, но и на международния пазар. Готови сме да направим големи инвестиции. Поели сме ангажименти, които са доста над изискванията на Общината. Два пъти в рамките на десет години, сме работодатели на годината и сме познати в страната като един сериозен производител.“ – каза инж. Радевски. Той допълни, че поддържат добро ниво на заплащане, което със сигурност ще се случи и при четкарското производство и хората ще останат доволни.

Според условията на договора за приватизация купувачът трябва да извърши инвестиции в дружеството в размер не по-малък от 1 180 000 лева без ДДС за срок от три години от придобиването на дружествените дялове по предложената инвестиционна програма, както следва:

  • За строително монтажни работи в размер на 650 хил. лева;
  • За закупуване на високо-производителни машини за производство на четки в размер на 350 хил. лева;
  • Закупуване на високо – технологични машини за шевно производство – минимален размер 180 хил. лева.

КАЛИНЕЛ се задължава в три годишен срок от придобиването на дяловете по настоящия договор да запази съществуващите към момента на продажбата 50 работни места и да осигури 265 нови / 15 в производство на четки и 250 в нова производствена дейност – производство на текстилни изделия и др./, съобразно предложената оферта.

Купувачът трябва да запази предмета на дейност на Дружеството и да развие друг вид производствена дейност за срок минимум три години, а именно – производство на текстилни изделия и др. Да поддържа ниво на екологичната обстановка, съобразно изискванията на българското законодателство .Купувачът няма право да прехвърля закупените от него дялове и активи (недвижими имоти), без съгласие на продавача за срок от 3 години след придобиването им.

„КАЛИНЕЛ“ ЕООД е основана през 1994 година в гр. Троян със сто процента частен капитал. Фирмата стартира дейността си с производство на вата за мебелната и шивашката индустрии. В момента е водеща компания в производството на домашен текстил в Европа и една от най-големите компании в страната. Специализирана е в производството на декоративни възглавници, възглавници за спане, завивки, протектори и калъфи за матраци. Притежава производствена площ от около 36 000кв.м.

През 2016 година, „Калинел” ЕООД, гр. Троян, получава отличието в традиционната национална класация „Работодател на годината“ на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика в категорията „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар“.

Основната фабрика и администрацията се намират в Троян. Също така КАЛИНЕЛ притежава производствени центрове в Червен Бряг и във Враня, Сърбия.

,,Всички спекулации за затваряне на фирмата не са верни, тъй като условията на договора са изцяло в полза на хората от града и общината, а именно запазване и развиване на производството на четки, запазване на съществуващите и разкриване на нови работните места, което за мен като кмет, бе от изключителна важност.“ – добави д-р Бояджиева.

Източник: teteven.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 990 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *