Община Ловеч и Софийският университет ще подпишат договор за сътрудничество

Община Ловеч и Софийски университет ще подпишат договор за сътрудничество.

Сътрудничеството е с цел реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование, науката и научноизследователската инфраструктура, както и постигане на максимална резултатност от общ интерес за реализиране на дейностите по изпълнение на ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

Договорът ще бъде подписан в Ловеч на 14.11.2018 г. в 12.00 часа от кмета Корнелия Маринова и проф. дин Иван Илчев, ръководител на проекта и ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ в два последователни мандата в периода 2007 – 2015 г.

В проекта влизат 12 организации, като водеща е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ има за цел да работи с общини в България, които имат интерес от сътрудничество и в които има значими обекти на културно-историческото ни наследство. Една от основните цели е да се проучи и социализира културното и историческото наследство на средновековна България.

В това отношение община Ловеч разполага с важни, но недостатъчно добре известни паметници на средновековната българска книжовност.

Един от екипите на „Наследство БГ“, ръководен от проф. дфн Боряна Христова ще окаже необходимото съдействие на специалистите от Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, за да проучат и обработят ръкописите. Договорът е за 6 години и включва план за работа със следните дейности:

  • Изследване на ръкописната сбирка на Регионален исторически музей – Ловеч с хронологичен обхват от XIII – XIX век и подготовката на научен опис на ръкописите по всички европейски стандарти.
  • Реставрация и дигитализация на ръкописни паметници.
  • Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“.
  • Проучване и издаване на документалното наследство в Регионален исторически музей – Ловеч, свързано с основаването на един от първите български музеи на книжовно наследство.
  • Оказване на методична помощ за обособяване на специална колекция от старопечатни книги и изграждане на електронен каталог на фонда от стари книги в Регионален исторически музей – Ловеч.
  • Осигуряване на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета в Регионален исторически музей – Ловеч и Регионална библиотека – Ловеч.
  • Организиране на археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
  • Заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
  • Осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.
  • Разработване на инвестиционни модели за културни обекти.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 106 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *