Област Ловеч е готова за зимния сезон 2018/2019

Област Ловеч е готова да посрещне зимния сезон, републиканската пътна мрежа /РПМ/ ще се почиства от 109 машини, осигурени са и нужните 13 430 т абразивни материали и 3 270 т техническа сол. Това стана ясно на проведено заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководено от областния управител Георги Терзийски.

Представителите на общините, участващи в работната среща, увериха, че във всички общини е създадена организация за почистване на уличните настилки, за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, осигуряване на гориво и транспорт за учебните заведения и на заведенията за социално обслужване. Проведени са процедури по Закона за обществените поръчки и в голяма част от тях са подписани договорите с фирмите за осигуряване на проходимостта на общинската пътна мрежа.

Поддържането на републиканската пътна мрежа – 735 км в област Ловеч, е организирано в съответствие с плана на Областно пътно управление, утвърден от изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура. Извършена е проверка на готовността на фирмите, ангажирани с поддържането на участъците от РПМ, преминаващи през областта. В хода на проверката са посетени опорните пунктове на Районните пътни служби в Ловеч, Троян и Луковит. Проверено е техническото състояние и наличността на заявената техника, както и количеството на създадените към момента запаси от инертни материали и разтвори.Във всички опорни пунктове са създадени нормални условия за пребиваване на дежурните служители и са подсигурени средства за свръзка. Осигурен е транспорт за контрол на почистващите машини и GPS-устройства. Комисия ще осъществява контрол върху действията на снегопочистващите екипи през целия зимен период и ще докладва за всяко нарушение на ритмичността на поддържането на пътищата, увери директорът на ОПУ инж. Георги Грозданов. По думите му към датата на провеждане на проверката са доставени материалите  в следния обем: 68,04 % техническа сол, 55,01 % пясък и 100 % химически материали. Планът предвижда при снежни бури и снеговалежи с навявания ОПУ, съвместно с Пътна полиция и РД ПБЗН да въвеждат необходимите ограничения, включващи най-вече движение на МПС с вериги, забрана за движение на някои МПС, затваряне на определени участъци и създаване на временна организация  на движението. Затварянето на участъци се извършва само по нареждане на директора на Областна дирекция на МВР.

Електропреносните и електроразпределителни дружества имат готовност да осигурят нормалното функциониране на стопанисваната от тях инфраструктура. Осигуряването на нормална работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия 2018/2019г. се осъществява чрез поддържане на денонощно дежурство през цялата година от аварийно-ремонтен персонал, снабден с необходимите инструменти, материали, автомобили, специализирана и свързочна техника; поддържане на необходимия резерв от материали в 3 аварийни склада, разположени в градовете Ловеч, Троян, и Тетевен, както и в централен склад на територията на гр. Левски. Аварийните складове съдържат минимума от материали, необходими за бързо отстраняване на възникнали аварии и се зареждат регулярно на всеки 7 дни.

Организирано е здравното и медицинско осигуряване на населението през зимния сезон, увери щаба директорът на ЦСМП д-р Силвия Моева. Всички лечебни заведения имат разработени планове за защита при бедствия и е проведена необходимата подготовка за евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички болници имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост. В тях се поддържат резерви от медикаменти за един месец, от консумативи и дезинфектанти за 3 месеца, както и резерв от кислород за 15 дни. Организирано е аварийно захранване на всички болнични заведения. Взети са мерки за безпроблемно функциониране на медицинската апаратура. Направени са разчети за своевременно транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки и пациенти, нуждаещи се от планова хемодиализа, както и тежко болни. Организацията на взаимодействието между различните структури се осъществява от директора на Регионалната здравна инспекция.

Източник: lovechmedia.com
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 223 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *