Областният управител на Ловеч обяви награда за…

20 години от създаването на институцията Областен управител Ловеч се навършиха на 1 февруари 2019 г. Ден по-рано стана и поредната смяна на областните управители. Тя отклони вниманието от годишнината, но не я омаловажи.

Областен управител обявява награда за първия посетител на новосъздадената ни фейсбук страница, който вече я е харесал и в коментари изброи кои са изпълнявали функциите на Областен управител след 1990 г. и в кои периоди. Разбира се, в надпреварата нямат право да участват хора, които са били или в момента са служители в Областна администрация или техните семейства.

Ето какво сочи историческата справка:

С Указ № 2704 от 26 авг. 1987 г. на Държавния съвет на Република България и в съответствие със Закона за създаване на нови административно-териториални единици (ДВ, бр. 65 от 1987 г.) се създава Ловешка област с административен център гр. Ловеч, която включва 32 общини от бившите Ловешки, Плевенски, В. Търновски и Габровски окръзи.

Управляващ орган на областта е Областният народен съвет с Изпълнителен комитет (ИК на ОблНС). Първи председател на ИК на ОблНС – Ловеч от 1987 г. до 1991 г. е Кунчо Кунев.

Като орган на държавната власт от 28 авг. 1990 г. функционира Временен областен Изпълнителен комитет, който провежда държавната политика на територията на областта по спазване на законите, осъществяване на контрол върху дейността на общинските съвети в сферата на социално-икономическото, духовното развитие и ефективно използване на природните, материалните и трудовите ресурси.

Съгласно & 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), Решение № 419 на Министерски съвет (МС) от 4 дек. 1991 г. и писмо № 03-00-332 от 9 дек. 1991 г. областните народни съвети се закриват и на тяхно място се изграждат областни администрации с областен управител.

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление и осигурява съответствие между националните и местни интереси при провеждане на регионалната политика и се назначава от МС.

С Решение № 55 от 11 март 1991 г. на МС се утвърждава нова временна структура на Временния ИК на ОблНС – Ловеч с председател, зам. Председател, секретар, три управления, седем отдела и обща численост на администрацията 71 души. На заседание от 11 юли 1991 г. на Вр. ИК на ОблНС – Ловеч се приема нова структура на съвета с обща численост на администрацията 63 души.

Съгласно Закона за имущество на партиите и организациите (ЗИПО) от 19 дек. 1991 г. към Областна администрация – Ловеч се създава от месец февруари 1993 г. Звено по ЗИПО, което да подпомага работата на общинските комисии по този закон. На територията на Ловешка област са одържавени и заведени на отчет 73 недвижими имоти – предимно административни сгради и имоти със социално и търговско предназначение.

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 60 от 1995 г. се разпорежда приключване дейността на комисиите по ЗИПО. С управлението на държавната собственост в Областна администрация – Ловеч от 1995 г. до 1998 г. се занимава Звено „Стопанско управление държавни имоти“ (СУДИ).

С ПМС № 86 от 14 апр. 1995 г. се утвърждава нова структура на Областна администрация – Ловеч с 45 броя служители, а с ПМС № 431 от 19 ноем. 1997 г. общата численост на персонала е 43 с три управления и три отдела.

С Указ № 1 от 8 ян. 1999 г. на Президента на РБ и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство се утвърждават границите на административните центрове на РБ, които са 28 на брой.

От 1 февр. 1999 г. се създава Област с административен център гр. Ловеч, в която се включват осем общини: Априлци, Летница, Ловеч, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 874 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *