Обвиниха кмета на Ловеч в саботаж /обновена/

Местната независима депутатка Цветослава Банева /на снимката/ обвини кмета на Ловеч в саботаж на работата на ловешкия парламент, след като управник №1 окачестви като незаконосъобразно решение №832 на Общински съвет и ще го внесе за арбитраж в съда.

„Кметът на Общината изпълнява всички законосъобразно взети решения. Кметът не саботира, а помага в работата на Общинския съвет, разбира се, когато решенията да са законообразни. И не си позволявайте импровизации!“, отговори кметът Корнелия Маринова.

Припомняме, че Решение №832 разпорежда: „Предприемане на действия за бъдещото участие на Община Ловеч в „Ловеч спорт 96“ АД и „НОЯ“ АД.“
Пак то санкциониран и:

1.Да се определят оценители, които да оценят стойността на дяловете отнесени към загубата на дружествата.

  1. Определя адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“, гр. София с компетентност „Корпоративно право“, която да представи становище какви са законовите възможности за излизане на Община Ловеч от дружествата „Ловеч спорт 96“ АД и „НОЯ“ АД.
  2. Задължава кмета на Община Ловеч да изготви и предостави на определеното адвокатско дружество досиетата на двете дружества с всички материали, касаещи ги.
  3. Задължава кмета на Община Ловеч да сключи договор с избраното адвокатско дружество.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

Eто и каква работа свършиха местните депутати на 11 октомври 2018 г.:

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници на Ловеч под председателството на Петър Цолов приеха решението за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“.

Това стана на вечерно заседание на 11 октомври, след като съветниците от двете основните политически формации се обединиха около становището, че тази социална услуга е крайно необходима за града. Припомняме, че на две предишни заседания предложението беше отхвърляно.

Кандидатстването ще стане по процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Срокът за кандидатстване беше до 1 октомври 2018 г. Въпреки закъснението кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова се ангажира да преодолее тази формална пречка.

Община Ловеч е определена като конкретен бенефициент съгласно Картата на услугите по Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за разкриване на такъв център. Той ще се грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 570 хил. лв.

Не бяха приети двете различни предложения по т. 3, а именно връщане за ново обсъждане на Решение № 832/13.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч. Точката се отнася за законовите възможности за излизане на Община Ловеч от дружествата „Ловеч спорт 96“ АД и „НОЯ“ АД.

По-рано общинските съветници решиха пък точка 2 от проекто-дневния ред (Връщане за ново обсъждане на Решение № 831/13.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч) да отпадне от дневния ред. Точката изискваше проверка на реално заеманата площ от всички заведения на площад „Тодор Кирков“, както и да задължи собствениците на търговски обекти да декларират брой маси и столове, които разполагат върху заеманата от тях площ.

От направените изказвания в дебата обаче стана ясно, че и двете решения №№ 832/13.09.2018 и 831/13.09.2018 г. ще влязат в съда

Източник: lovechmedia.com
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 952 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *