Николай Стоянов: Усилено се ремонтират улиците в Община Ловеч

Усилено се ремонтират улиците в Община Ловеч, това стана ясно от информация, изнесена на пресконференция на Николай Стоянов,  директор Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Действащите договори за строителство към 19 юли 2019 г. обхващат основния  ремонт на шест улици в кв. „Дикисана“ – улиците  „Ал. Батенберг“ в част юг, „Цар Самуил“, „Цар Шишман“, „Княгиня Невинна“, „Велики Преслав“ и „Дикисанска“.  Срокът е  300 дни, към момента има 64% изпълнение, няма закъснение от графика.

Общо дейностите са възложени за 1 465 000 лв., към момента са изпълнени 940 000 лв.

Друг основен ремонт на улици в града  върви по ул. „Янтра“ в кв. „Гозница“,  там има две възложения – със средства от миналата година и от тази година, общата стойност е 556 000 лв. Възложеното е изпълнено на 100 % в срок.

На ул. „Осъмска“ се прави  цялостна реконструкция със срок на изпълнение 120 дни – до 25.07.2019 г.  Към момента са изпълнени 25 % .

На ул. „Никола Петков“ – ремонт на обща стойност на проекта – 301 000 лв.,  срок  60 дни за изпълнение, но тъй като от 18.12.2018 г. е в просрочие има санкция на стойност 160 000 лв. (0,1% на ден). Има съставен констативен протокол за неизпълнен СМР в срока на договора.

Тези закъснения са преди всичко поради липсата на работна ръка.

Предстои класиране и сключване на договор за ремонт на още улици в гр. Ловеч на прогнозна стойност от 85 000 лв., както и ремонт на улици в населените места в Община Ловеч на прогнозна стойност 179 000 лв.

От ремонтните дейности в селата в Община Ловеч е извършен основен ремонт на две улици в с. Малиново на стойност 166 000 лв.

Отделно има текущите ремонти в селата, като се изпълняват по два договора – „Пътстрой“ (същият изпълнител работи на  ул. „Никола Петков“) и на ул. „Велико Търново“. Графикът предвижда  до края на месец юни да бъдат завършени текущите ремонти за селата.

Предстои и реконструкция и рехабилитация на транспортен мост към кв. Вароша“.

Тече обществена поръчка за авариен ремонт на улици в с. Соколово на стойност 287 000 лв. , както и ремонт на алеите в Зоопарка за прогнозна стойност от 224 000 лв.

Всичко 5 346 000 лв. са предвидте за изпълняване СМР по ремонт на улична настилка (включва 83 000 кв. м улична настилка и 11 300 кв. м тротоарна площ).

Общината  работи по възлагания за инвестиционни проекта, като във момента имам шест големи инвестиционни проекта. Това са „Регионална система за управление на отпадъците за регион Ловеч“ на стойност 193 200 лв. със срок за изпълнение 210 дни.

В момента се възлагат инвестиционните проекти за ремонт на улиците в кв. „Младост“, както и на поливната система на пешеходната зона  захранването от собствен водоизточник. В  кв. „Младост“ обаче първо ще се прави ремонт на водопроводната мрежа и после ще се пристъпи към уличната настилка.

Възложен е и План -схемата на комуникационно-транспортната мрежа и Генерален план за организация на движението на Ловеч, стойността е 99 600 лв., както и реконструкцията и обновяването на сградите и рехабилитацията на дворното пространство на спортната зала.

Източник: https://lovechmedia.com
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 747 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *