Ловеч: Виж за какво се закани общинският съветник Данчо Заверджиев

На 24.04.2018 г. на Българският здравен портал /www.zdrave.net/Новини/Общината-спасява-болницата-в-Ловеч-с-нова-апаратура/n5902/ е публикувана Общината спасява болницата в Ловеч с нова апаратура: „Община Ловеч отпусна от бюджета си 35 хиляди лева на намиращата се в тежко финансово състояние местна болница за закупуване на нова апаратура. Предложението за финансовата помощ е на кмета Корнелия Маринова, която обясни каква ще е ползата от новата апаратура: „Подобряване качеството и ефективността на функциониране на отделенията, а това ще доведе и до увеличаване броя на лекуваните пациенти и до увеличаване приходите от дейността на болницата“, каза тя, цитирана от БНР.“

Добрата новина ни помага  да припознаем добрата кауза, да възродим  вярата си в човечността и да повярваме отново в хората.

ДА ама НЕ!

С Решение № 703 от 29.03.2018 г. Общински съвет Ловеч дава съгласие Община Ловеч да закупи нов видеогастроскоп Pentax модел EG-290 Кр, центруфуга и термостат NUVE EN 032 инкубатор, на стойност до 35 000 лева за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД гр. Ловеч, с което да се извърши непарична вноска в капитала на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч по правилата на чл. 193, във връзка с чл. 73 и чл. 74 от Търговския закон. Средствата за закупуване да бъдат осигурени от Функция „Резерв“, дейност 998, § 9700 и заложени като капиталов разход във функция „Здравеопазване“, § 5203, дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“.

Половин година след приемане на решението, все още не е закупена новата апаратура и не е „подобрено качеството и ефективността на функциониране на отделенията, което ще доведе  до увеличаване броя на лекуваните пациенти и до увеличаване приходите от дейността на болницата“, както казва кметът на Община Ловеч е интервюто си от 24-ти април.

Няма да коментирам, неизпълнението на това важно за местната общност решение на общински съвет, защото в случая не са важни причините за неизпълнението на решението до момента, а е важно то да бъде изпълнено час по-скоро.

Съгласно чл.21. ал1. т.24 от ЗМСМА общински съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. В тази връзка се налага общински съвет да приеме решение,  с което да възложи на кмета на общината изпълнението на  Решение № 703 от 29.03.2018 г.   в определен срок.

На основание чл.21. ал. 1. т.24 и ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Ловеч да

Р Е Ш И :

1.Възлага в срок от 40 дни от влизане в сила на решението, кмета на Община Ловеч да изпълни Решение № 703 от 29.03.2018 г.  на Общински съвет Ловеч.

2.Решението влиза в сила един ден след неговото приемане.

Препис от решението да се изпрати за  изпълнение на кмета на Община Ловеч и на Съвета на директорите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД гр. Ловеч, за сведение.“

Утре ще внеса горното предложение до Председателя на Общински съвет Ловеч и се надявам то да бъде включено в дневния ред на заседанието на съвета на 11 октомври, защото е крайно наложително и спешно закупуването  медицинска апаратура за нашата болница. В случай на отказ от председателя  да бъде включено предложението в проекто-дневния ред на заседанието ще се наложи с още 10 общински съветници да поискаме провеждане на извънредно заседание и  решаване на проблема, защото е проблем, когато общински съвет прима важни решения в обществен интерес, а кмета не ги изпълнява.

 

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник

Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 677 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *