Кметът на Ловеч ще е сред учредителите на комитет за създаване на Старопланински туристически район

Кметът на Община Ловеч на 28 ноември 2018 г. ще участва в  учредяване на комитет във връзка със създаване на организация за управление на старопланински туристически район.  Събитието е от 11 часа в сградата на Община Велико Търново.

Според решение на Общинския съвет в Ловеч от 25.10.2018 г. представител на Община Ловеч е кметът Корнелия Маринова, а при нейно отсъствие – заместник-кметът Венцислав Христов.

За предстоящата процедура по учредяване в Министерството на туризма е необходимо присъствието на четири общини, една областна администрация и две туристически дружества на територията на туристическия район.

Ето някои подробности за проекта. На 31.07.2018 г. Министерство на туризма е сключило договор по проект  № BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малките и средни предприятия (МСП) в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите райони“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът се осъществява в изпълнение на Глава III. Туристическо райониране от Закона за туризма (ЗТ).

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в деветте туристически района на България.

Съгласно Закона за туризма, туристическият район се управлява от  ОУТР, които са юридически лица и се регистрират по реда на този закон. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Според Концепцията за туристическо райониране на България, утвърдена със Заповед  № Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на Министъра на туризма, община Ловеч се намира в Старопланински туристически район заедно с още 31 общини.

В подкрепа на инициативата за учредяване на Организациите за управление на туристическите райони в Община Ловеч бе постъпило писмо – покана от кмета на Община Велико Търново за сформиране на учредителен комитет във връзка със създаване на организация за управление на Старопланински туристически район.

Източник: lovechmedia.com

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 109 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *