Кметът Донка Михайлова бе домакин на среща, на която заедно с народни представители и отговорни институции обсъдиха проблеми с незаконната сеч, горските пътища и безстопанствените животни

След приключване на традиционно организираните от Кмета на Община Троян годишни срещи по населени места, започна изпълнението на поетите ангажиментите и поставени проблемни въпроси.

На 23 март, Кметът бе домакин на среща с участието на народните представители Иван Миховски и Валентина Александрова; инж. Димитър Шишков (зам.-директор на „Северозападно Държавно предприятие“); инж. Пеев (представител на Регионална дирекция на горите, гр. Ловеч); директорите на държавните горски стопанства (ДГС) инж. Милко Станчев (Троян), инж. Марин Багаров (Борима) и инж. Красимир Цанин (Черни Осъм), гл.инспектор Радостина Петкова (РУ на МВР Троян), горски инспектори, кметове на села, експерти от администрацията и жители на населени места.

Дискутирани бяха основно три теми: незаконната сеч в горите, състоянието на горските пътища и безстопанствените животни и търсене на механизми за контрол. Г-жа Донка Михайлова изложи варианти за разрешаване на проблемите, които бяха обсъдени в този широк кръг от експерти и политици.

В хода на дискусията, кметът Михайлова изложи становището на Община Троян, че е необходимо по законодателен път да бъдат засилени отговорностите на държавата по отношение на контрола върху сечта и че ДГС трябва да поемат издаването на разрешителни и освидетелстването на дърветата за сеч, независимо каква е собствеността на горите. Предложението ѝ бе подкрепено от директора на ДГС-Троян, инж. Милко Станчев.

По отношение на ползване и опазване на полските пътища, кметът предложи няколко стъпки. След подписване на договорите от ДГС и Община Троян и преди започване на ползването, представители на двете институции, заедно с ползвателите правят среща с кмета/кметския наместник и информират за мястото на ползване, начало и срок на ползване, пътища за извоз, място на временен склад, използване на коне при добива и друга информация. Обсъдено беше извършване на проверки от страна на заинтересованите страни най-малко един път месечно, както и при освидетелстване на сечището.

Силно дискутиран въпрос в голяма част от срещите по населени места са безстопанствените животни и в частност коне. Предложението на общинската администрация е до 10.04.2018 г. директорите на горските стопанства, съвместно с кмета/кметския наместник на населеното място да определят, съобразно ползванията на горското стопанство за 2018 г., имоти, които да се използват за лагеруване на конете на дърводобивниците. С тях, на сесията на Общински съвет през месец април да бъдат актуализирани пасища, мери и ливади за стопанската 2017-2018 г. До 01.09.2018 г. същите лица да определят, съобразно ползванията на горското стопанство за 2019 г.

Обсъдени бяха по-строг контрол, санкциите, ясно обозначаване и определяне на местата за паша, ясна собственост на животните. Продължилата близо два часа дискусия доведе до обединяването около няколко конкретни идеи. Всички участници подчертаха необходимостта от съвместни действия на институциите и продължаване на доброто взаимодействие. Народният представител Иван Миховски се ангажира, заедно с неговата колега Валентина Александрова и след провеждане на следваща експертна работна среща, да внесат в Парламента предложения за конкретни нормативни промени. Кметът Донка Михайлова се ангажира заедно с екипа си да обобщят предложенията по отношение на законодателните промени и да ги предоставят на народните представители. Г-жа Михайлова ще домакинства и  последваща среща. Определени бяха ангажиментите за всяка институция, като предстои  съвместна работа, за достигане на търсените резултати.

 

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
„Връзки с обществеността“

Източник: troyan.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 162 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *