ИЗГОТВЕН Е ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 И 2017 ГОДИНА

В Община Ловеч е изготвен доклад, който отразява данните за удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в общината през за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г.

Измерването на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване за 2-годишния период дава възможност да се систематизират данните, показващи тенденциите по отношение на обратната връзка с гражданите.

Намеренията са насочени към това:

  • Общинската администрация да осигурява по-лесен достъп до административните услуги;
  • Да разработва и внедрява нови видове услуги, които да отговарят на изискванията и очакванията на клиентите и на разпоредбите на нормативните актове;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни и технически услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна и техническа услуга;
  • Да се въведат механизми за надеждна обратна връзка от клиента, актуализиране и набелязване на мерки за подобряване на административното обслужване;
  • Да се оцени ефективността на каналите за предоставяне на информация към потребителите на услуги – кои канали са най-често използвани, каква информация е най-полезна за гражданите. Въвеждане на нови канали за информация и комуникация, съответстващи на развитието на съвременните технологии.
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни и технически услуги;
  • Да се осигури измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.

Целият доклад ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Ловеч. Ето в аванс някои от изводите в него:

Данните показват, че Община Ловеч е намерила ефективна форма за предоставяне на административните и техническите услуги за срока на изпълнението им.

Прави впечатление факта, че много малка част от потребителите на административни услуги са пожелали да изразят позиция чрез анкетна карта относно административното обслужване, осъществявано в Община Ловеч. Необходимо е да се актуализира анкетната карта,  както и да се търсят нови канали за информация и комуникация с гражданите.

Основната част от потребителите, попълнили анкетната карта, посочват, че са удовлетворени от работата на администрацията, свързана с административното обслужване, от отношението на служителите при предоставяне на съответната услуга, срока и качеството на изпълнение и оценяват положително действията на Община Ловеч.

Има отделни регистрирани случаи на некоректно отношение на служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите към граждани, като полагаме усилията за повишаване на капацитета на служителите и недопускане на подобни действия.

Удълженото приемно време до 18.00 ч. и непрекъснатият режим на работа на Центъра за услуги и информация на гражданите  и звеното за административно обслужване на дирекция МП се оказват добра практика и се одобряват от гражданите.

Като цяло данните показват, че Община Ловеч е намерила ефективна форма за предоставяне на административните и техническите услуги за срока на изпълнението им.

Източник: lovech.bg

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 47 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *