В Ловеч са договорени 3 247 000 лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

В Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч са договорени 3 247 000 лв. по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Сумата е разпределена между 15 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на Ловеч.

Тези обобщени данни съобщи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова по време на началната пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Ловеч – етап 1“, която се проведе на 12.11.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч.

На събитието присъстваха председателят на ОбС в Ловеч Петър Цолов, зам.- кметът на Ловеч Община Даниел Колев, директори на дирекции в общината, представители на сдруженията на собствениците, граждани.

Настоящият проект бе представен от инж. Деница Зоркова, главен експерт ЛИЕЕ в Община Ловеч. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, като общата стойност е 1 296 210,72 лв., от които европейското финансиране е 1 101 779,12 лв., а националното съфинансиране е 194 431,60 лв. Продължителността на проекта е 16 месеца от 20.03.2018 г. до 20.07.2019 г.

В своето встъпително изказване кметът Корнелия Маринова уточни, че изборът на сгради за включване в проектното предложение е извършено още през 2016 г. През януари – февруари 2016 г. са проведени две информационни кампании, на които гражданите на Ловеч бяха запознати с условията за кандидатстване. В резултат са сключени договори с 15 сдружения на собствениците, разпределени в 3 проектни предложения, всяко от които са включени по минимум 5 сгради.

Този проект е първият от тях за реализирането на мерките за енергийна ефективност върху многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020г. от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план на гр. Ловеч. За проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2“ е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ на 17.09.2018г.

Към настоящия момент се подготвя проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3″.

С реализирането на тези три проекта, засягащи 17 многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта, ще се повиши енергийната ефективност на общо 187 домакинства. С изпълнението на мерките по 11-те големи многофамилни жилищни сгради, които се санират в момента, и още три големи многофамилни жилищни сгради, които са на етап на избор на изпълнител за енергийни и технически обследвания, ще се повиши енергийната ефективност на още 965 домакинства.

Така очакването към декември 2019 г. е общият брой на сградите с приложени мерки в Ловеч да станат 31 броя с общо 1152 домакинства.

 

Община Ловеч, пресцентър

12.11.2018 г.

Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 317 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *